Bantekniker/banarbetare

Bantekniker arbetar med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår, i tunnelbanor och på spårväg. Vanliga arbetsuppgifter är växel- och rälsbyten, snö- och vegetationsröjning och spårjusteringar. Arbetet förbättrar och säkerställer framkomligheten för tåg och innebär därför tidspress.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Anläggningsarbetare m.fl.

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för lärare i grundskolans senare år blir mycket god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på lärare till grundskolans senare år kommer att öka under de kommande tio åren. Det beror på att elevunderlaget fortsätter att öka. Antalet elever i årskurserna 4-9 kommer att öka i god takt varje år fram till och med år 2025.

Tillgången på utbildade grundskollärare bedöms bli otillräcklig. Antalet personer som tar lärarexamen kommer inte vara tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Bantekniker arbetar hos järnvägsentreprenörer som bygger, driver och underhåller järnvägssystem. Det finns ett antal stora företag i branschen, men också några små företag.

Arbetsuppgifter
Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och komponenter. Det måste också underhållas på rätt sätt. I banteknikers arbetsuppgifter ingår till exempel:

● Spår- och växelbyten
● Räls -och slipersbyten
● Spårjusteringar
● Snö- och vegetationsröjning

Arbetsmiljö
Bantekniker jobbar ofta i arbetslag och då även tillsammans med andra yrkesgrupper inom järnväg. De arbetar oftast utomhus i nästan alla väder. Många bantekniker arbetar periodvis utanför hemorten. Det är vanligt att veckopendla och bo i husvagn i närheten av arbetsställena under arbetsveckan.

Arbetstider
Bantekniker arbetar ofta natt och ibland även på helger då trafiken stängts av. Vissa har också beredskap i hemmet efter arbetstidens slut, för att snabbt kunna rycka ut på felsökning och felavhjälpning.

Förmågor

Förmågor som bantekniker/banarbetare behöver ha eller utveckla:

God fysik: Arbetet kan ibland vara tungt och kräver därför god fysik.

Initiativförmåga: Bantekniker/banarbetare behöver kunna ta egna initiativ och vara beredd att hugga i där det behövs.

Problemlösningsförmåga: Bantekniker/banarbetare behöver hitta möjligheter för att lösa olika problem som kan uppstå i arbetet.

Samarbetsförmåga: Bantekniker/banarbetare jobbar i arbetslag och behöver ofta kunna hjälpas åt.

Stresstålighet: Arbeten på spåren sker ofta under stor tidspress för att tågtrafiken ska kunna rulla och inte stoppas i onödan.