Bantekniker/banarbetare

Bantekniker arbetar med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår, i tunnelbanor och på spårväg. Vanliga arbetsuppgifter är växel- och rälsbyten, snö- och vegetationsröjning och spårjusteringar. Arbetet förbättrar och säkerställer framkomligheten för tåg och innebär därför tidspress.

Bantekniker arbetar hos järnvägsentreprenörer som bygger, driver och underhåller järnvägssystem. Det finns ett antal stora företag i branschen, men också några små företag.

Arbetsuppgifter
Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och komponenter. Det måste också underhållas på rätt sätt. I banteknikers arbetsuppgifter ingår till exempel:

● Spår- och växelbyten
● Räls -och slipersbyten
● Spårjusteringar
● Snö- och vegetationsröjning

Arbetsmiljö
Bantekniker jobbar ofta i arbetslag och då även tillsammans med andra yrkesgrupper inom järnväg. De arbetar oftast utomhus i nästan alla väder. Många bantekniker arbetar periodvis utanför hemorten. Det är vanligt att veckopendla och bo i husvagn i närheten av arbetsställena under arbetsveckan.

Arbetstider
Bantekniker arbetar ofta natt och ibland även på helger då trafiken stängts av. Vissa har också beredskap i hemmet efter arbetstidens slut, för att snabbt kunna rycka ut på felsökning och felavhjälpning.

Förmågor

Förmågor som bantekniker/banarbetare behöver ha eller utveckla:

God fysik: Arbetet kan ibland vara tungt och kräver därför god fysik.

Initiativförmåga: Bantekniker/banarbetare behöver kunna ta egna initiativ och vara beredd att hugga i där det behövs.

Problemlösningsförmåga: Bantekniker/banarbetare behöver hitta möjligheter för att lösa olika problem som kan uppstå i arbetet.

Samarbetsförmåga: Bantekniker/banarbetare jobbar i arbetslag och behöver ofta kunna hjälpas åt.

Stresstålighet: Arbeten på spåren sker ofta under stor tidspress för att tågtrafiken ska kunna rulla och inte stoppas i onödan.