Soldat/Sjöman

Att arbeta som soldat eller sjöman innebär många utmaningar. Oftast löser man arbetsuppgifterna tillsammans i den grupp där man har sin placering. Uppgifterna kan kräva uthållighet, stresstålighet och testa den enskilde soldatens förmåga. Man lär sig att bli en god lagspelare och har ett eget ansvar.

Soldater och sjömän kan arbeta i armén, marinen, flygvapnet eller tjänstgöra i hemvärnet. Man arbetar på förband som finns på flera platser i Sverige, exempelvis Stockholm, Göteborg, Skövde, Karlsborg och Boden. De soldater och gruppbefäl som anställs i Försvarsmakten har en statlig anställning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för soldater och sjöman kan se väldigt olika ut, vissa arbeten kan vara fysiskt påfrestande som förflyttning eller stridsövningar medan andra uppgifter främst består av bevakning, spaning, tekniskt underhåll eller kommunikation via datorer. Några olika exempel på arbetsområden är strid, teknisk tjänst, ledning, underrättelse- och säkerhetstjänst.

Försvarsmakten har två typer av anställningar. Heltidsanställda- och deltidsanställda soldater.
Deltidsanställda soldater har ett ordinarie jobb, studier eller annan sysselsättning i det civila. Några gånger per år deltar soldaten i övningar och insatser som Försvarsmakten anordnar i Sverige eller utomlands.

Om man väljer att bli hemvärnssoldat är man inte anställd utan har ett avtal med Hemvärnet. Enligt avtalet ska man vara i tjänst mellan 4 och 13 dygn per år. Man ska även vara beredd att stödja samhället vid svåra påfrestningar som exempelvis naturkatastrofer och försvinnanden, så kallade skarpa insatser.

Som anställd inom Försvarsmakten förbinder man sig till utlandstjänstgöring. Om man har avtal med Hemvärnet är övningar och insatser begränsade till Sverige.

Som soldat bär man vapen och är skyldig att vid order ge eld.

Den som är intresserad av chefskap kan efter en tid få tjänstgöra som gruppchef. Det finns också möjligheter att vidareutbilda sig till officer eller specialistofficer (se separata yrkesbeskrivningar för dessa yrken)

Förmågor

Förmågor som en soldat eller sjöman behöver ha eller utveckla:

Fysisk förmåga: En soldat eller sjöman bör ha god fysik.

Gott omdöme: Det krävs personlig mognad och en genomtänkt inställning till vad det betyder att ha rätt att bära vapen.

Psykiskt stabil: Stabilt psyke, förmåga att lösa konflikter på ett diplomatiskt sätt och god förmåga att bedöma risker är viktiga egenskaper för den som väljer en militär karriär.

Stresstålig: En soldat eller sjöman bör vara stresstålig.

Samarbetsförmåga: Som soldat eller sjöman bör man ha god samarbetsförmåga eftersom mycket av arbetet utförs i grupp.