Elektronikreparatörer och servicetekniker

Elektronikreparatörer och servicetekniker arbetar med installation, service och reparation av till exempel mobiltelefoner, TV-apparater, ljudanläggningar, vitvaror, datorer eller kontorsmaskiner. Arbetet utövas på plats hos kunder eller på en verkstad. Det är viktigt att vara serviceinriktad eftersom det ingår mycket kundkontakter.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Elingenjörer och eltekniker

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för elingenjörer och eltekniker blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på elingenjörer och eltekniker kommer att vara stor de närmaste tio åren. Energibolagen planerar för ökade investeringar och i synnerhet el-konstruktörer efterfrågas allt mer. Samtidigt ökar kompetenskraven.

Tillgången på elingenjörer och eltekniker blir inte tillräcklig. Antalet utbildade bedöms inte tillgodose den förväntade efterfrågan.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Elektronikreparatörer och servicetekniker arbetar på företag som både säljer och servar apparater, eller på företag som enbart arbetar med service. Arbetet kan ske på plats hos kunder eller på en verkstad.

Arbetsuppgifter
Elektronikreparatörer och servicetekniker kan jobba med olika arbetsuppgifter beroende på inriktning. Exempelvis är en del specialiserade på hemelektronik och en del är specialiserade på vitvaror. Beroende på inriktning kan man kallas för elektronikreparatör, TV-tekniker/hemelektroniktekniker, hushållsmaskinreparatör/vitvarutekniker eller servicetekniker inom data, elektronik eller kontorsmaskiner.

Elektronikreparatörer och servicetekniker arbetar med installation, service och reparation av exempelvis:

● Datorer
● Digitalboxar
● Diskmaskiner
● Kontorsmaskiner
● Kyl- och frysskåp
● Ljudanläggningar
● Mobiltelefoner
● Paraboler
● Spelkonsoler
● Spisar
● Surfplattor
● TV-apparater
● Tvättmaskiner

Felsökning ingår ofta som en del i arbetet. På ett företag som säljer produkterna kan försäljning också ingå i arbetsuppgifterna.

Arbetsmiljö
Kontakt med kunder är en viktig del av arbetet, det kan bli många kundbesök under en dag. Om arbetet sker på plats hos kunderna, tillbringar reparatören eller teknikern mycket tid i bilen.

Arbetstider
Arbetet sker vanligen under dagtid, men helg- och jourarbete kan förekomma.

Förmågor

Förmågor som elektronikreparatörer och servicetekniker behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Arbetet är socialt och det är viktigt att kunna kommunicera med kunder i olika sammanhang.

Noggrannhet: Att reparera och utföra service på olika typer av teknisk utrustning kräver noggrannhet.

Problemlösningsförmåga: En stor del av arbetet handlar om att åtgärda och lösa de problem som kunder behöver ha hjälp med.

Serviceinriktad: I arbetet ingår mycket kundkontakter och därför är det viktigt att ge god service.

Självständighet: Arbetet är ofta självständigt och det är viktigt att kunna ta egna initiativ för att lösa kundens problem.