Maskinoperatörsyrken

Maskinoperatörer arbetar inom olika delar av industrin och arbetsuppgifterna kan vara skiftande beroende på var man jobbar. Arbetet innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner. Ofta ingår det i arbetet att kontrollera tillflödet av material i maskinen. Man ska också åtgärda olika störningar i produktionen och rapportera in eller reparera maskinerna när det behövs. Arbetet växlar mellan att sitta i ett kontrollrum och att arbeta ute i anläggningen.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Maskinoperatörer

Liten

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för maskinoperatörer inom grafisk industri och pappersvaruindustri på både fem och tio års sikt.

Efterfrågan på maskinoperatörer inom den grafiska industrin och pappersvaruindustrin är beroende av konjunkturläget och av strukturella förändringar i samhället. Antalet sysselsatta inom den grafiska branschen har minskat de senaste åren dels till följd av digitalisering, dels beroende på ny teknik och nya effektivare processer som gjort företagen mer produktiva.

Tillgången på maskinoperatörer är låg men motsvarar den lägre efterfrågan på maskinoperatörer inom denna näring. Intern utbildning ges ofta av arbetsgivaren och man anställer personer från flertalet av de yrkesinriktade gymnasieprogrammen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Verktygsmaskinoperatörer

God

Möjligheter till arbete på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för verkstadsmekaniker* blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på verkstadsmekaniker kommer att öka de kommande tio åren, främst behövs de som är kvalificerade för att arbeta med datorstyrd produktionsteknik, CNC.

Tillgången på verkstadsmekaniker blir inte tillräcklig då allt färre väljer att utbilda sig med inriktning mot industri och teknik. Samtidigt går många i pension de närmaste åren vilket ökar jobbmöjligheterna även för nyutbildade.

* På fem och tio års sikt bedömer Arbetsförmedlingen hela yrkesgruppen verktygsmaskinoperatörer, men där ingår såväl verkstadsmekaniker som CNC-operatörer.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Verktygsmaskinoperatörer

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för CNC-operatörer* blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på verktygsmaskinoperatörer kommer att öka de kommande tio åren. Samtidigt automatiserar och rationaliserar industrin sin verksamhet genom införande av ny teknik. Denna process minskar behovet av personer inom traditionell maskinell bearbetning medan behovet ökar inom datastyrd produktionsteknik (CNC).

Tillgången på CNC-operatörer blir inte tillräcklig eftersom för få väljer att läsa yrkesprogram på gymnasienivå för industri- och teknikyrken eller på Teknikcollege.

*På lång sikt bedömer Arbetsförmedlingen hela yrkesgruppen verktygsmaskinoperatörer, men där ingår såväl verkstadsmekaniker som CNC-operatörer.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Maskinoperatörer finns inom många områden inom industrin, till exempel inom verstadsindustri, gummi- och plastindustrin, inom träindustri eller pappers- och massaindustrin.

Arbetsuppgifter
Arbetet som maskinoperatör innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner som tillverkar olika typer av produkter. Man kan antingen sköta maskinerna manuellt eller genom att programmera en dator som i sin tur styr maskinerna.

Arbetsplats och arbetsmiljö
Maskinoperatörer finns inom många områden inom industrin, till exempel inom gummi- och plastindustrin, inom träindustri eller pappers- och massaindustrin. Arbetet utförs på verkstäder av olika storlek. Hörselskydd kan behövas då arbetsmiljön tidvis är bullrig.

Arbetstider
Det är vanligt med skiftarbete bland de som arbetar som maskinoperatörer.

Många olika yrkestitlar
Maskinoperatörer kan ha en mängd olika yrkestitlar beroende på inom vilken del av industrin man jobbar i och vilken typ av maskin man arbetar vid. Här nedan följer en länklista till respektive yrkesbeskrivning:

Maskinoperatörer inom gummi- och plastindustrin

Maskinoperatörer inom kemisk industri

Maskinoperatörer inom livsmedelsindustri

Maskinoperatörer inom metallindustri

Maskinoperatörer inom textilindustri

Maskinoperatörer, trävaruindustri

Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongindustri

Maskinoperatörer, grafisk- och pappersvaruindustri