Yrken inom hästbranschen

För den som vill jobba i närheten av hästar finns det många yrken att välja på. Hästnäringen ger många möjligheter, från skötsel av hästar eller att arbeta som ridlärare till arbete med rådgivning kring foder eller som lärare på ett naturbruksgymnasium. Gemensamt för flera av yrkena är att man kan hantera stora djur, vara en entreprenör, har en känsla för service eller kan lära ut på ett pedagogiskt sätt.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Djuruppfödare/Djurskötare

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att djurskötare kommer att ha medelgoda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på djurskötare kommer att minska något de närmaste tio åren. Jordbruket förväntas sysselsätta färre personer. Samtidigt gör utvecklingen mot allt större gårdar med fler djur att möjligheterna att bli anställd som djurskötare kan öka. Pensionsavgångarna kommer vara stora under hela prognosperioden, men det är inte självklart att alla pensioneringar ersätts. 

Tillgången på utbildade djurskötare blir i stort sett tillräcklig. Det kommer att vara mindre konkurrens om jobben för djurskötare med inriktning mot lantbruksdjur och hårdare konkurrens för dem som har inriktning mot husdjur och hästar. Färre utbildar sig med inriktning mot lantbruksdjur, vilka därför riskerar att bli för få. Tillgången minskar då en del av de som läser utbildningen väljer att gå vidare till andra yrken eller högre studier istället för att börja arbeta som djuruppfödare eller djurskötare.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Den som vill arbeta med hästar i någon form kan arbeta i till exempel travstall, på ridskolor, i handels- och utbildningsstall eller vid stuteri där man föder upp hästar. Andra arbetsplatser finns inom trav- och ridsport. Man kan också arbeta som egen företagare.

Arbetsuppgifter
Det finns flera olika yrken för den som är intresserad av att arbeta med hästar. För den som vill arbeta i direkt kontakt med hästar finns möjligheter att arbeta som hästskötare, ridlärare eller hovslagare. Man kan också vara lantbrukare och arbeta med uppfödning eller ha verksamhet inom turistnäringen och erbjuda till exempel turridning.

Gemensamt för många av de här yrkena är att man hanterar hästar dagligen, att man arbetar mycket utomhus och att flera av yrkena ställer krav på att man kan erbjuda en bra service och lära ut hur man hanterar hästar på ett pedagogiskt sätt. Entreprenörskap är mycket viktigt inom delar av hästnäringen. Det är vanligt att vara egen företagare bland exempelvis hovslagare, tränare eller inom hästturismen.

För den som utbilda sig vidare men ändå arbeta nära hästar eller andra djur finns möjligheter inom yrken som veterinär, djurskyddshandläggare, rådgivare kring foder eller som lärare på naturbruksgymnasium.

Nedan följer länkar till mer information om yrken som på olika sätt är kopplade till arbete med hästar:

Agronom - foderrådgivare

Djursjukskötare

Djurskötare inom lantbruk

Hovslagare

Hästskötare

Gymnasielärare i yrkesämnen - naturbrukslärare

Lantbrukare

Ridlärare/tränare

Veterinär