Danspedagog

Danspedagoger undervisar i olika former av dans till exempel barndans, klassisk balett, jazzdans och sällskapsdans. Det är ett yrke som kräver god fysik, musikalitet, rytmsinne, hård träning och ett stort intresse för att undervisa.

 

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Danspedagoger undervisar på dansskolor och på studieförbund, men kan också också undervisa i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Anställningsformen kan variera från fast anställning till projektanställning eller timanställning. En del danspedagoger har egna privata dansskolor, vilket innebär att de är egna företagare. En del kombinerar också egen dans med att undervisa.

Arbetsuppgifter
Danspedagoger - eller danslärare - undervisar i olika former av dans. De vanligaste är barndans, klassisk balett, fridans, jazzdans, stepp- och showdans samt folk- och stildanser. Det kan också vara sällskapsdans, hip-hop, disco-funk och improvisation.

Danspedagoger vägleder sina elever i en konstform och tränar deras kroppsuppfattning, koordinationsförmåga och motorik. Danspedagoger ska inte bara lära eleverna stegkombinationer utan också stimulera dem att öva förmågan att uttrycka känslor, tankar och ideér i dansform, öva upp deras rytmkänsla och inte minst viktigt, förmedla dansglädje. Det är viktigt att ha kunskaper i anatomi och att kunna lära ut rätt teknik. Ofta dansar eleverna till inspelad musik, men ibland arbetar danspedagogen tillsammans med en musiker. Det är vanligt med samarbete och gemensamma projekt tillsammans med lärarna i musik och bild.

Arbetstider
Arbete på kvällar och helger är vanligt. Danspedagoger kan ha flera olika arbetsplatser som de måste resa mellan.

Förmågor

Förmågor som danspedagoger behöver ha eller utveckla:

Koordinationsförmåga: En danspedagog behöver vara rörlig och ha förmågan att kombinera flera röresler samtidigt.

Kreativt tänkande: Då dansundervisning påverkas av influenser från hela världen och elevernas olika sätt att lära bör danspedagogen vara kreativ, följa dansens utveckling och kunna tänka i nya banor.

Pedagogisk förmåga: Danspedagoger bör ha förmågan att lära och föra ut dans och rytm på ett intressant sätt.

Stresstålig: Då danspedagoger ofta undervisar på flera olika skolor med ett stort antal elever är det viktigt att ha gott tålamod och kunna hantera stressfyllda situationer.

Uppmärksam: I arbetet som danspedagog är det viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för andra.