Undertaksmontör

Undertaksmontörernas arbete bidrar till bättre inomhusmiljö. De monterar undertak som isolerar ljud och värme, döljer ventilationstummor och gör att rummet ser finare ut. De arbetar främst med gipsskivor och trä. Arbetet är fysiskt krävande även om materialen oftast inte är tunga.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Takmontörer

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för takmontörer blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på takmontörer ökar något under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Det gynnar arbetsmarknaden för takmontörer. Fortsatta satsningar på renovering och ombyggnation i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområdena, bidrar också till ökad efterfrågan.

Tillgången på takmontörer blir inte tillräcklig. Det utbildas för få takmontörer på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram. Det vanligaste sättet att utbilda sig till takmontör är via traditionell lärlingsutbildning i ett företag.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Undertaksmontörer arbetar inomhus och kommer in sent i byggprocessen. Arbetsplatserna skiftar och man måste behärska de olika undertakstyper som finns på marknaden.

Arbetsuppgifter
Undertak monteras dels för att skapa värme- och ljudisolering, dels för att dölja exempelvis rör och ventilationstrummor. Ibland monteras undertak för att göra ett rum finare. Ytterligare en anledning till att undertak monteras kan vara att förbättra akustiken i rummet.

Undertak består vanligtvis av ett ramverk, där skivor av olika material hängs upp. Montering av skenor för dragning av elledningar kan också ingå i jobbet. Undertaksmontörer arbetar ofta med lätta material, men jobbet kräver ändå god fysik. Dels på grund av att det är ett fysiskt arbete och dels förekommer lyft av exempelvis gipsskivor som kan vara ganska tunga. Det finns dock hjälpmedel som underlättar arbetet.

Ofta får undertaksmontörer använda fantasi för att på bästa sätt lösa uppgiften att dölja alla rör och ventilationstrummor. Det är vanligt att arbeta två eller tre i ett arbetslag.

Arbetsmiljö
Vanligtvis monteras undertak i rum med tre till fyra meters takhöjd. Det förekommer dock att undertaksmontörer arbetar på betydligt högre höjd, exempelvis vid montering av ljuddämpning i industrihallar.

Förmågor

Förmågor som undertaksmontörer behöver ha eller utveckla:

Samarbetsförmåga: Det är vanligt att undertaksmontörer arbetar i mindre arbetslag.

Styrka: Arbetet är fysiskt krävande. De flesta undertaksmaterial är lätta men det förekommer tyngre lyft.

Problemlösning: I arbetet behöver undertaksmontörer använda fantasi för att lösa uppgiften att dölja ventilationstrummor och rör på ett snyggt sätt.