Håltagare

Håltagare arbetar med att ta upp hål i olika byggmaterial som betong, tegel och sten. Håltagning görs bland annat för att ledningar och rör ska kunna dras igenom byggdelar eller där nya dörrar och fönster ska installeras. Håltagaren arbetar oftast med ombyggnationer och nyproduktion, men även inom rivning där man av olika skäl måste montera ned hela eller delar av byggnader.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Betongarbetare

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för betongarbetare blir god på både fem och tio års sikt.

Efterfrågan på betongarbetare ökar något under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Ett ökat bostadsbyggande gynnar arbetsmarknaden för betongarbetare. Även satsningar på byggnation och underhåll av vägar, järnvägar och andra anläggningar bidrar till ökade jobbmöjligheter. Ett exempel är det Västsvenska paketet som ska förbättra kollektivtrafik och framkomlighet i Göteborgsregionen. Ett annat exempel är byggnationen av E4 Förbifart Stockholm, en ny motorvägsförbindelse genom västra Stockholm.

Tillgången på betongarbetare blir inte tillräcklig. Det beror framför allt på att för få väljer att utbilda sig till betongarbetare.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Håltagare arbetar vanligtvis i mindre håltagningsföretag som utför uppdrag åt byggföretag.

Arbetsuppgifter
Håltagarens arbetsuppgift är att ta upp hål i olika byggmaterial som betong, tegel och sten. Borrning och vägg- och golvsågning är de vanligaste uppgifterna. I arbetet använder sig håltagaren främst av avancerad, teknisk utrustning som diamantborr (kärnborr) och specialsågar. I arbetet ingår att montera, hantera och underhålla utrustningen.

Håltagare arbetar framförallt med ombyggnation av hus, men även med nyproduktion och rivningsarbeten. Håltagning görs bland annat för att ledningar och rör ska kunna dras igenom väggar och golv, men även för öppningar där nya dörrar, fönster och hissar ska installeras. Håltagning kan också behövas vid felgjutningar på byggarbetsplatser. Vid rivningsarbeten utför håltagaren arbeten där hela eller delar av byggnader ska monteras ned.

Arbetsmiljö
Arbetet är rörligt och arbetsplatserna skiftar ofta. Ibland arbetar håltagare i miljöer där det pågår rivningsarbeten.

Förmågor

Förmågor som håltagare behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: Under ett arbetsår är arbetsplatserna många med varierande uppdrag, vilket innebär att håltagaren ofta möter nya utmaningar och nya människor.

Problemlösningsförmåga: Varierande uppdrag och utmaningar kräver att håltagaren många gånger arbetar med nya lösningar.

Självständighet: Arbetet utförs ofta självständigt och håltagaren behöver fatta egna beslut.