Håltagare

Håltagare arbetar med att ta upp hål i olika byggmaterial som betong, tegel och sten. Håltagning görs bland annat för att ledningar och rör ska kunna dras igenom byggdelar eller där nya dörrar och fönster ska installeras. Håltagaren arbetar oftast med ombyggnationer och nyproduktion, men även inom rivning där man av olika skäl måste montera ned hela eller delar av byggnader.

Håltagare arbetar vanligtvis i mindre håltagningsföretag som utför uppdrag åt byggföretag.

Arbetsuppgifter
Håltagarens arbetsuppgift är att ta upp hål i olika byggmaterial som betong, tegel och sten. Borrning och vägg- och golvsågning är de vanligaste uppgifterna. I arbetet använder sig håltagaren främst av avancerad, teknisk utrustning som diamantborr (kärnborr) och specialsågar. I arbetet ingår att montera, hantera och underhålla utrustningen.

Håltagare arbetar framförallt med ombyggnation av hus, men även med nyproduktion och rivningsarbeten. Håltagning görs bland annat för att ledningar och rör ska kunna dras igenom väggar och golv, men även för öppningar där nya dörrar, fönster och hissar ska installeras. Håltagning kan också behövas vid felgjutningar på byggarbetsplatser. Vid rivningsarbeten utför håltagaren arbeten där hela eller delar av byggnader ska monteras ned.

Arbetsmiljö
Arbetet är rörligt och arbetsplatserna skiftar ofta. Ibland arbetar håltagare i miljöer där det pågår rivningsarbeten.

Förmågor

Förmågor som håltagare behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: Under ett arbetsår är arbetsplatserna många med varierande uppdrag, vilket innebär att håltagaren ofta möter nya utmaningar och nya människor.

Problemlösningsförmåga: Varierande uppdrag och utmaningar kräver att håltagaren många gånger arbetar med nya lösningar.

Självständighet: Arbetet utförs ofta självständigt och håltagaren behöver fatta egna beslut.