Spelutvecklare

En spelutvecklare omsätter idéer till att bli riktiga spel. Det är spelutvecklaren som skapar spelet från grunden och ser till att det håller högsta möjliga kvalitet. Arbetet kan egentligen delas in i tre olika delar. Man kan antingen arbeta med design, grafik eller programmering.

Det allra vanligaste är att man har utbildat sig och arbetar inom ett av dessa tre områden men på mindre företag kan en och samma spelutvecklare arbetar med alla tre delarna.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

En spelutvecklare arbetar på företag som utvecklar dataspel.

Arbetsuppgifter
Att arbeta med spelutveckling som speldesigner innebär att man ska vara med och skapa en helhet utifrån en idé för ett spel. Mycket handlar om att arbeta med detaljer så att slutprodukten blir så komplett som möjligt. Exempelvis designar man banor på ett sätt som håller tempot uppe i ett actionfyllt spel. Man bygger upp en handling i spelet genom att skapa så kallade interaktioner vilket innebär att de olika delarna i spelet handlar/agerar gentemot varandra.
Det är viktigt att kunna se vad tanken är med ett spel och att se varje steg från start till mål. Ofta har en speldesigner också en projektledande roll och därför en helhetssyn över spelet.

Grafikern har till uppgift att synliggöra det som designern har formulerat. Exempelvis kan designern ha ett önskemål om att en figur i ett spel ska ha ett visst utseende och då är det grafikerns uppgift att skapa figuren. Det kan även gälla att fånga en stämning som designern är ute efter, exempelvis att ett landskap i spelet ska ha en mystisk karaktär. Då är det grafikerns uppgift att med hjälp av till exempel färger och ljussättning skapa den miljön.

Arbetsuppgifterna för en programmerare är i mångt och mycket detsamma som för en vanlig programmerare. (Se Liknande yrken, Systemutvecklare) Man får in uppgifter om hur ett spel ska bete sig och med hjälp av programmeringsspråk ger man instruktioner till datorn så att exempelvis en bil svänger åt höger om man som spelare säger åt den att göra det. Som programmerare av dataspel är det viktigt att under arbetets gång hela tiden testa spelet för att kontrollera att det fungerar som man vill.

Oavsett vilken inriktning man har som spelutvecklare är det alltid viktigt att kunna kommunicera bra. Ofta har exempelvis designern ett förslag om hur ett spel ska svara och vad som ska hända i olika situationer. Det blir då programmerarens uppgift att se till att spelet får de funktioner som gör att det följer de kommandon som spelaren sedan ger. Tydlig kommunikation är en förutsättning för att lyckas, dels från programmeraren som måste visa vilka begränsningar som finns ur programmeringssynpunkt, dels från designern som måste vara tydlig i sina krav på hur spelet ska bete sig.

Arbetstider
När man är i slutfasen av ett projekt händer det ofta att man måste arbeta kvällar och helger.

Förmågor

Förmågor som en spelutvecklare behöver ha eller utveckla:

Kommunikationsförmåga: Viktigt att kunna lyssna och entusiasmera de övriga som arbetar med design och programmering av spelet.

Överblick: Kunna se helheten i ett spel under uppbyggnad, från start till slut.

Ordningsförmåga: Spelutvecklaren arbetar ofta som projektledare och måste då ta ansvar för hela processen när det gäller ekonomi och tidsramar.

Självständighet: Kunna fatta snabba beslut på egen hand om det upptäcks felaktigheter i spelen.

Kreativitet: Kunna bidra med ideer och utvecklingsförslag som gör produkten bättre.