Hortonom

Hortonomer arbetar i grunden med rådgivning kring frågor som rör odling av trädgårdsväxter som frukt, bär, grönsaker, träd och prydnadsväxter. Till exempel hur man driver upp plantor eller tar itu med sjukdomar och skadedjur. Man kan också utforma styrsystem till stora växthusodlingar eller arbeta med rådgivning kring ekonomi eller forskning runt utveckling av nya grödor.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Hortonomer arbetar hos hushållningssällskap eller branschorganisationer. Både svenska och internationella företag inom trädgårdsodling anlitar hortonomer. De kan också vara anställda på myndigheter, såsom Jordbruksverket, Länsstyrelser eller Livsmedelsverket.

Arbetsuppgifter
Hortonomer arbetar bland annat med rådgivning kring frågor som hur man driver upp plantor och hur man sköter dem för att utsätta dem för så liten risk som möjligt att drabbas av sjukdomar eller skadedjur.

De ger också råd om hur man bekämpar sjukdomar och skadedjur på växter, till exempel hur man bekämpar skadegörare som insekter och svampar på ett sätt som är skonsamt mot miljön.

Ett annat område är att ge råd inom är hur man utformar de system som till exempel styr odlingen i stora växthus. Inom forskning och utveckling prövas ständigt nya odlingsmetoder i växthus och på friland som hortonomer har kunskap om.

Hortonomer arbetar inte bara inom forskning och produktutveckling. Deras kunskaper efterfrågas också inom företag som arbetar med försäljning och distribution av till exempel plantor, frösorter, maskiner och andra produkter som används inom trädgårdsföretag och lantbruk.

Frågor om ekonomi och marknadsföring är viktiga för trädgårdsnäringen. Hortonomer kan bidra med kunskap inom områden som till exempel energi- och vattenåtgång eller hur man arbetar för att frukt, grönt, blommor och plantor håller sig fräscha under transporten till kunderna.

Hortonomer har också kunskap om miljölagstiftning och andra regelverk som måste följas. De kan till exempel arbeta med problemlösning och tolkningar av nya EU-direktiv, vilket kan innebär att man tar fram information om vad nya direktiv kommer att innebära för svenska odlare. De kan också arbeta med frågor om export och import av trädgårdsprodukter.

Hortonomer kan också arbeta som lärare eller hos företag som erbjuder kurser både för professionella odlare och för fritidsodlare.

Förmågor

Förmågor som hortonomer behöver ha eller utveckla:

Förmåga att inspirera och stödja andra: Mycket av hortonomens arbete är rådgivning till andra.

Kommunikativ förmåga: Eftersom mycket rådgivning ingår i arbetet är det bra att kunna uttrycka sig och göra sig förstådd.

Pedagogisk förmåga: Hortonomer arbetar ofta som lärare på olika sätt.

Problemlösning: Förmågan att arbeta konstruktivt och försöka lösa problem är användbart i många arbetssituationer för hortonomer.

Samarbetsförmåga: Mycket av arbetet sker i grupp i samarbete med andra organisationer, företag och trädgårdsarbetare.