Trädgårdsingenjör

Trädgårdsingenjörer arbetar med växter och trädgårdsprodukter. Arbetet kan handla om till exempel odling av olika växter eller planering av trädgårdar. En trädgårdsingenjör kan arbeta inom många olika områden som har med odling eller utemiljöer att göra. Utbildade trädgårdsingenjörer arbetar ofta som trädgårdsrådgivare, kvalitetskontrollanter, produktionsansvariga eller med marknadsföring.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Trädgårdsingenjörer arbetar på trädgårdsföretag som plantskolor. De kan också jobba i dagligvarubutiker eller hos grossister. Även producentorganisationer, naturbruksskolor, kommuner, kyrkan och fastighetsföretag anställer trädgårdsingenjörer. Eget företagande är vanligt.

Arbetsuppgifter
Som trädgårdsingenjör kan man arbeta med inriktning mot odling eller mot design.

Trädgårdsingenjörer kan formge offentliga och privata trädgårdar eller planteringar. Det kan till exempel vara utemiljöer runt kyrkogårdar, företag, i parker och trädgårdar eller gröna miljöer inne i köpcentrum eller på sjukhus.

Vid planeringen bestämmer man vilka växter som ska ingå i planteringen. Trädgårdsingenjörerna väljer växter för att skapa en helhet med hänsyn till färg och form, men också till hållbarhet och skötsel. Man tar också hänsyn till vilken målgrupp som ska utnyttja området.

När man arbetar med utemiljöer tar man också hänsyn till förutsättningar som jordmån, ljusförhållanden på platsen, klimatet och växternas krav på skötsel. När man skapar inomhusmiljöer måste man till exempel ha kunskaper om växter som är allergiframkallande, som trivs i inomhusmiljön och hur man ska minimera skötseln.

Trädgårdsingenjörer kan också arbeta som odlingsansvariga på trädgårdsföretag. De kan jobba som trädgårdsmästare, företagsledare eller arbetsledare i kommersiella trädgårdsföretag som producerar till exempel frukt, grönsaker, plantskoleväxter eller prydnadsväxter.

Ofta ingår också praktiskt arbete i trädgårdsföretaget som kan vara ett växthus, plantskola eller en fruktodling. En viktig del av arbetet är att göra ekonomiska bedömningar, beräkna lönsamheten i företaget och planera för investeringar.

Det är vanligt att man har arbetsuppgifter som handlar om rådgivning, produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Till exempel att utveckla och kundanpassa trädgårdsföretagens sortiment eller hitta sätt att paketera, transportera och lagra frukt eller prydnadsväxter för att kvaliteten ska vara så hög som möjligt när den når kunderna.

Förmågor

Förmågor som trädgårdsingenjörer behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: kunna skapa kontakt med människor såsom kunder och producenter.

Kreativt tänkande: För trädgårdsingenjörer med inriktning mot design är kreativitet viktig.

Pedagogisk förmåga:
Arbetsuppgifter som handlar om rådgivning är vanliga.

Produktivitetsinriktad: Eftersom det är vanligt med eget företagande kan det vara viktigt att ha kunskaper om områden som marknadsföring och ekonomi.

Säljinriktad: Det är vanligt att arbetet även innebär marknadsföring och försäljning.

Utvecklingsinriktad: Arbetsuppgifter som handlar om produktutveckling är vanligt.