Landskapsingenjör

Landskapsingenjörer arbetar med att bygga och förvalta utemiljöer, som till exempel torg, parker, trädgårdar, lekparker, idrottsplatser eller grönområden i bostadsområden. Det är vanligt att landskapsingenjörer är projektledare och arbetsledare för det team som ska utföra det praktiska arbetet. Organisationsförmåga och sammarbetsförmåga kan vara bra att ha för en landskapsingenjör.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Landskapsingenjörer kan vara anställda av kommuner eller arbeta vid konsult- och markbyggnadsföretag samt inom förvaltning av kyrkogårdar, golfbanor och bostadsområden. Landskapsingenjörer kan också ha eget företag.

Arbetsuppgifter
Landskapsingenjörernas arbete bygger på kunskaper inom till exempel växtteknik och markbyggnad i kombination med kunskaper i ekonomi, projektledning med mera.

Landskapsingenjörer arbetar med projektering och anläggning av nya utemiljöer. De arbetar också med förvaltning, besiktning och skötsel. Besiktning av anläggningarna sker fortlöpande, ofta med fokus på trädens status och de trädvårdande insatser som kan vara nödvändiga.

Det är vanligt att landskapsingenjörer är projektledare och arbetsledare för det team som ska utföra det praktiska arbetet i samband med en ny anläggning, till exempel en golfbana. I projektet ingår då att göra ekonomiska kalkyler samt utarbeta underlag som i detalj beskriver vilket arbete som ska utföras.

Dessutom sköter landskapsingenjören ofta upphandlingen av sådana tjänster som teamet självt inte ska utföra. Mycket av landskapsingenjörens arbete sker med datorn som verktyg och med hjälp av program för arbetsritningar, projektering och kalkylering.

Arbetet innebär nära kontakter med parkarbetare och trädgårdsanläggningsarbetare. I arbetet ingår också samverkan med specialister från andra yrken och med beslutsfattare inom till exempel den kommun det rör eller med uppdragsgivare i den privata sektorn.

Som landskapsingenjör kan man också arbeta med till exempel försäljningsansvar för marksten, lekredskap eller liknande.

Förmågor

Förmågor som landskapsingenjörer behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Kunna göra sig förstådd och hantera kontakter med kunder.

Serviceinriktad: Kunna förstå vad kunder vill och agera utifrån det.

Organisationsförmåga: Viktigt för de som arbetar med projektering.