Försäkringsyrken

Arbetsuppgifterna för de som arbetar inom försäkringsyrken varierar mycket beroende på arbetsområde. Gemensamt för flera yrken inom området är att man arbetar med att förse personer med försäkringar som ger ett ekonomiskt skydd, såväl privatpersoner som företag.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Försäkringstjänstemän m.fl.

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingens bedömning är att det blir en medelgod arbetsmarknad för försäkringstjänstemän både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på försäkringstjänstemän kommer att öka något de närmaste tio åren. I takt med att branschen blir allt mer regelstyrd, väntas efterfrågan på försäkringstjänstemän och deras kompetens öka. Efterfrågan på försäkringar väntas öka, vilket ökar behovet av försäkringstjänstemän.

Tillgången på försäkringstjänstemän väntas bli god och motsvara den förväntade efterfrågan, vilket ger en balanserad arbetsmarknad under prognosperioden. Inflödet från bland annat utbildningssystemet och personer som kommer från andra yrken förväntas täcka upp pensionsavgångarna.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Flertalet som arbetar med försäkringar är anställda av försäkringsbolag, banker eller som fristående konsult.

Arbetsuppgifter
Inom området försäkringar finns många specialiteter med olika inriktningar och arbetsuppgifter. Exempelvis kan man arbeta i kundtjänst med att sälja försäkringar samt att ge kunderna information om olika försäkringslösningar. Andra uppgifter innebär att utreda olika ärenden, gör riskanalyser, fastställer premier och andra försäkringsvillkor. Gemensamt för samtliga yrken är att förse personer med försäkringar som ger ett ekonomiskt skydd, såväl privatpersoner som företag.

Nedan finns länkar till enskilda beskrivningar för yrken inom försäkring.