Cykelbud

Cykelbud transporterar lättare paket, till exempel dokument mellan olika kunder. Cykelbud finns främst i storstäderna och arbetar ofta under tidspress. Arbetet kräver att man har bra lokalkännedom, god fysisk kondition och servicekänsla.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

De flesta cykelbud är anställda på en budfirma. Man kan också arbeta som egen åkare för en firma.Cykelbud finns främst i storstäderna

Arbetsuppgifter
Cykelbud transporterar lättare paket, till exempel dokument mellan olika kunder. Det kan vara ritningar eller andra viktiga handlingar. Cykelbud kan också utföra andra ärenden åt kunderna som till exempel att gå till posten eller banken eller att hämta lunchmat. Kunder är till exempel reklam- och annonsbyråer, advokatfirmor och mediaföretag.

Under arbetspasset står man i kontakt med sin budfirma med en kommunikationsradio eller via mobiltelefon, som blir allt vanligare.

Uppdragen utförs oftast under tidspress. Det krävs att man är trevlig även i stressade situationer. Som cykelbud bör man ha god lokalkännedom för att kunna välja de snabbaste transportvägarna.
Man bör kunna utföra enklare reparationer på plats om cykeln går sönder.

Många cykelbudfirmor samarbetar med bil bud för att även kunna transportera större paket åt sina kunder. Det finns också kombinerade budfirmor med både cykel- och bil bud.

Motorcykel- och mopedbud har liknande arbetsuppgifter.

Arbetsmiljö
Cyleöbud arbetar utomhus året runt, i alla väder.

Arbetstider
Många cykelbud jobbar heltid. Men det går även att kombinera ett deltidsjobb som cykelbud med till exempel studier.

Förmågor

Förmågor cykelbud behöver ha eller utveckla:

Uppmärksam: Det gäller att vara koncentrerad och uppmärksam på underlaget och trafiken runt omkring för att förebygga olyckor och tillbud.

Serviceinriktad: Förstå vad kunden vill ha och agera utifrån det.

Rörlig: Mycket god fysik och rörlighet är en förutsättning för att orka med jobbet som cykelbud.

Kommunikativ förmåga: Kunna ge och ta instruktioner och göra sig förstådd.