Kundtjänstmedarbetare

Kundtjänstmedarbetare arbetar med att svara på frågor om olika produkter och tjänster eller att ställa frågor i samband med kampanjer eller marknadsundersökningar. Kundkontakten kan också ge möjlighet till att sälja in tjänster och produkter eller ta emot order och reklamationer. Att vara serviceinriktad och bra på att kommunicera är viktiga egenskaper för den som vill söka sig till yrket.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsgivare är ofta ett kundtjänstcenterföretag eller ett bemanningsföretag. Det är vanligt att arbetsplatsen ligger långt från den egentliga uppdragsgivaren, som på mindre orter eller i andra länder.

Arbetsuppgifter
Kundtjänstmedarbetaren är länken mellan företaget och kunderna eller mellan myndigheten och medborgarna. Man brukar skilja mellan att arbeta med inkommande (inbound) och utgående samtal (outbound). Även om arbete med inkommande samtal är vanligast blir det allt vanligare att man både hanterar inkommande och utgående samtal.

För de som arbetar med inkommande samtal är rådgivning en vanlig arbetsuppgift. Det kan till exempel handla om att besvara kundens frågor när de kontaktar kundtjänst eller servicedesk/helpdesk. Att arbeta med rådgivning kräver att man kan identifiera vilken tjänst kunden behöver, och att man kan mycket om exempelvis en produkt eller en verksamhet.

Andra vanliga arbetsuppgifter är registrering av ordermottagningar, reklamationer och bokningar. De som arbetar med detta kallas ofta för operatör eller kundkommunikatör.

Kundtjänstmedarbetaren som arbetar med utgående samtal arbetar ofta med att sälja en produkt eller tjänst per telefon. Läs mer om telefonförsäljare i Yrken A-Ö.

En annan inriktning där utgående samtal är vanliga är opinionsundersökningar. Det innebär att man ringer upp enskilda hushåll eller företag och ställer frågor. Uppdragen kan vara tillfälliga, exempelvis marknadsundersökningar eller mer permanenta som exempelvis att ge råd om specifika produkter.

Telefonen och datorn är kundtjänstmedarbetarnas viktigaste arbetsverktyg. Internet, voice mail, e-post och fax är andra medel för att kommunicera och ge information till kunder och andra delar av organisationen.

Förmågor

Förmågor som en kundtjänstmedarbetare behöver ha eller utveckla:

Kommunikationsförmåga: Arbetet kräver att man har en god kommunikationsförmåga.

Serviceförmåga: God service och flexibel i kontakten med kunderna.