Kundtjänstmedarbetare

Vanliga arbetsuppgifter i ett kundtjänstcenter/kundkontaktcenter är att svara på frågor om olika produkter och tjänster eller att ställa frågor i samband med marknadsundersökningar. Att vara serviceinriktad är en viktig egenskap. Kundkontakten kan också ge möjlighet till att sälja in tjänster och produkter eller ta emot order och reklamationer. Man kan även ringa utgående samtal för kampanjer, kartlägga kundbehov eller för att boka tid för säljbesök.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Kundtjänstmedarbetare kan ha olika titlar, beroende på bransch och arbetsuppgifter. Man kan till exempel kallas för kundtjänstmedarbetare, kundkontaktcentermedarbetare, kundkommunikatör, operatör, servicedeskmedarbetare eller kundrådgivare. Arbetsgivare är ofta ett kundtjänstcenterföretag eller ett bemanningsföretag.

Arbetsuppgifter
Kundtjänstmedarbetare kan ses både som ett yrke och som en metod att arbeta. Arbetet i ett kundkontaktcenter fungerar exempelvis som en arbetsmetod för exempelvis en farmaceut som arbetar med att besvara frågor om mediciner på apotekets kundcentrum.

Kundtjänstmedarbetaren är länken mellan företaget och kunderna eller mellan myndigheten och medborgarna.
Man kan också arbeta med att ge kundsupport för en eller flera organisationer och med kunder som har kontrakt.

Man brukar skilja mellan att arbeta med inkommande (inbound) och utgående samtal (outbound). Även om de inkommande samtalen är mest förekommande blir det allt vanligare att inkommande och utgående samtal förekommer i samma tjänst.

Arbetar man med inkommande samtal är rådgivning en vanlig arbetsuppgift, som kräver att man kan mycket om exempelvis en produkt eller en verksamhet. Det kan till exempel handla om att besvara kundens frågor när de kontaktar kundtjänst eller servicedesk/helpdesk. Arbetet kräver också att man kan identifiera vilken tjänst kunden är i behov av. Andra vanliga arbetsuppgifter är registrering av ordermottagningar, reklamationer och bokningar. De som arbetar med detta kallas ofta för operatör eller kundkommunikatör.

Kundtjänstmedarbetaren som arbetar med utgående samtal arbetar ofta med att sälja en produkt eller tjänst per telefon. Läs mer om telefonförsäljare i Yrken A-Ö. En annan inriktning där utgående samtal är vanliga är opinionsundersökningar vilket bland annat innebär att de ställer frågor till enskilda hushåll eller företagspersoner. Arbetsuppgifterna kan vara någon av ovanstående eller en kombination av dessa uppgifter.

Uppdragen kan vara tillfälliga, exempelvis marknadsundersökningar eller mer permanenta som exempelvis att ge råd om specifika produkter.

Telefonen och datorn är kundtjänstmedarbetarnas viktigaste arbetsverktyg. Kundmottagare dokumenterar allt med hjälp av datorn och använder olika program beroende på uppgift. Internet, voice mail, e-post och fax är andra medel för att kommunicera och ge information till kunder och andra delar av organisationen.

Samtalen varieras ofta med administrativt arbete som exempelvis att besvara e-post.

Ett arbete inom kundtjänst är en merit när det gäller kundkontakter och kommunikationsförmåga.
En möjlig karriärväg inom detta yrkesområde är att gå från rollen som kommunikatör/operatör till gruppledare/teamledare.

Alltmer utvecklade telefon- och Internettjänster gör det möjligt för företagen att ha sin verksamhet på geografiskt avstånd från kunden. Det är vanligt att många arbetsplatser är belägna långt från den egentliga uppdragsgivaren. Exempelvis förekommer det att svenska företag bedriver kundkontaktcenter på mindre orter med ett stort geografiskt avstånd från större städer. Det förekommer även att svenska företag bedriver kundtjänstcenter i andra länder, vilket ger möjlighet att arbeta utomlands.

Förmågor

Förmågor som en kundtjänstmedarbetare behöver ha eller utveckla:

Kommunikationsförmåga: Arbetet kräver att man har en god kommunikationsförmåga.

Serviceförmåga: God service och flexibel i kontakten med kunderna.