Kundtjänstmedarbetare

Kundtjänstmedarbetare är ansiktet och rösten utåt för ett företag. I detta yrke arbetar man främst med att svara på kundens frågor om olika produkter och tjänster. Bland dessa ärenden finns allt från frågor om annonser till hjälp med reklamationer. Kundtjänstmedarbetaren behöver vara serviceinriktad och bra på att kommunicera.

Arbetsgivaren är oftast ett kundtjänstcenterföretag eller ett bemanningsföretag som anlitas av en uppdragsgivare. Arbetsplatsen brukar ligga långt ifrån den egentliga uppdragsgivaren, som på mindre orter eller i andra länder. Det kan även hända att man anställs av samma företag vars kunder man hjälper. Många kundtjänstmedarbetare jobbar för e-handelsföretag som inte alltid har en fysisk butik.

Arbetsuppgifter
Kundtjänstmedarbetaren har en bred roll där man både löser kunders problem, svarar på frågor och arbetar med att hitta rätt produkt eller tjänst för kunden. Arbetet sker oftast i team som jobbar mot gemensamt uppsatta mål. Även om arbete med inkommande samtal är vanligast så förekommer det även att man både hanterar inkommande och utgående samtal.

För de som arbetar med inkommande samtal är rådgivning en vanlig arbetsuppgift. Det kan handla om att besvara kundens frågor när de kontaktar kundtjänst eller servicedesk. Frågorna som kommer in är väldigt varierande och av olika karaktär. Exempel på dessa är betalningar, leveranser, sortiment, handläggning av order, returer samt reklamationer.

De som arbetar med utgående samtal brukar att sälja produkter och tjänster till kunder. Det är även vanligt att ge information om aktuella erbjudanden och kampanjer. För att ge rätt råd och tips så måste man kunna identifiera vilken tjänst kunden behöver, och att man kan mycket om exempelvis en produkt eller en verksamhet.

Vid utgående samtal är det även vanligt att hålla i opinionsundersökningar. I dessa fall ringer man upp enskilda hushåll eller företag och ställer frågor. Uppdragen kan vara tillfälliga, exempelvis marknadsundersökningar, eller mer permanenta som exempelvis att ge råd om specifika produkter.

Telefonen och datorn är kundtjänstmedarbetarnas viktigaste arbetsverktyg. Sociala medier, voice mail, e-post och chatt är exempel på digitala kanaler för att bemöta och kommunicera med kunder.

Arbetstider
Arbetstiderna kan variera och vara schemalagda för dagtid, kvällar och helger.

Förmågor

Förmågor som en kundtjänstmedarbetare behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: I detta arbete utmanas man med olika slags ärenden. Hjälpen man ger ska även anpassas efter varje människas behov. På sätt är det positivt om man är bra på att hantera förändringar och kan anpassa sitt arbetssätt.

Kommunikativ förmåga: Som kundtjänstmedarbetare är man ständigt i kontakt med olika slags människor med alla möjliga ärenden. Det hjälper därför att kunna anpassa kommunikationen efter olika ärenden och göra sig förstådd på bästa sätt.

Serviceinriktad: I detta jobb värnar arbetsgivarna om bästa möjliga service till kunderna. Därför är det bra att snabbt kunna uppfatta de behov som finns hos kunden och förstå vad som behöver göras.