Hemslöjdskonsulent

Hemslöjdskonsulenter arbetar för att hålla intresset för hemslöjden levande genom att informera om och stödja hemslöjdsverksamheten. Det krävs ett stort kontaktnät och en god förmåga att arbeta på ett pedagogiskt sätt.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Hemslöjdskonsulenter är anställda av länshemslöjdsföreningar, landsting, och i två län, länsmuseer. I varje län finns minst två länshemslöjdkonsulenter med statligt stöd, en för hårdslöjd (trä och metall) och en för textil slöjd. Det finns också några hemslöjdskonsulenter som arbetar rikstäckande inom ett specialområde.

Arbetet innebär mycket kontakter och samarbete med både myndigheter, skolor, hemslöjds- och hembygdsföreningar, museer och enskilda slöjdare och formgivare.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna som hemslöjdskonsulent hör att planera och genomföra utbildningar i olika slöjdtekniker och ordna utställningar tillsammans med hemslöjdsföreningar, museer, studieförbund och andra organisationer.

Hemslöjdskonsulenter arbetar också med att ge råd i hemslöjdsfrågor och informera om materialanskaffning, verktyg och redskap till enskilda slöjdare och andra som är intresserade av slöjd och hantverk. I jobbet ingår att ge råd till slöjdarna och hjälpa dem att nå ut till allmänheten med sina produkter. Det kan också handla om att att inventera och dokumentera gamla slöjdtekniker och bedriva utvecklingsprojekt i samarbete med formgivare och slöjdare. Ofta ingår att ordna aktiviteter och kurser för barn och ungdomar.

Förmågor

Förmågor som hemslöjdskonsulenter behöver ha eller utveckla:

Pedagogisk förmåga: Hemslöjdskonsulenter bör ha förmågan att lära ut på ett intressant sätt.

Förmåga att inspirera och stödja andra: Man måste tycka om att ha många kontakter med människor och vara utåtriktad.