Rekvisitör och attributör

Rekvisitörer införskaffar rekvisita i form av inredningsdetaljer, möbler och andra föremål som ska användas i teater-, film- och tv-produktioner. Attributörer deltar under föreställningen eller filminspelningen för att se till att rekvisitan finns på plats och placeras rätt. Attributmakare tillverkar specialföremål som inte går att köpa i handeln.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Rekvisitörer och attributörer arbetar med teater-, film- och tv-produktioner. De är ofta egna företagare som arbetar med frilansuppdrag, men kan också vara anställda. Gränsen mellan attributör och rekvisitör kan vara flytande och ibland sköts arbetsuppgiften av samma person. Vid mindre teatrar och turnéer sköter några få teatertekniker alla rekvisitauppgifter.

Arbetsuppgifter
Rekvisitören har ett nära samarbete med scenografen som bestämmer hur miljön ska se ut. Rekvisitören går igenom manus med regissören och scenografen för att komma överens om vilken rekvisita som ska användas. Rekvisitören ansvarar sedan för att få fram rätt saker och gör upp listor på allt som ska införskaffas. Rekvisitören har stor produktkunskap och ansvarar för att rekvisitan håller hög kvalitet. Föremålen hämtas från förråd, köps, hyrs eller lånas på olika håll. I arbetet ingår att transportera föremålen till föreställningar och inspelningsplatser.

Attributören har ansvar för rekvisitan under pågående föreställning eller filminspelning. Attributören ser till att skådespelarna får rätt saker vid rätt tillfällen, lägger ut de föremål som ska finnas med och sköter underhållet av rekvisitan. När en scen tas om i en filminspelning ser attributören till att samma rekvisita används och placeras på samma sätt.

Attributören har en viktig roll när det gäller att arbetet ska flyta så smidigt som möjligt. Under inspelningen har attributören kontakt med scenografen och rekvisitören för att lösa oväntade situationer som kan dyka upp. En hel del dokumentation ingår också i arbetet för rekvisitörer/attributörer.

Attributmakaren tillverkar föremål och detaljer som inte går att köpa, antingen för att de är svåra att få tag på eller för att de ska ha vissa egenskaper. Attributmakaren arbetar med en mängd olika material, exempelvis trä, metall eller lera.

Arbetstider
Arbetet sker ibland under kvällar och helger, särskilt på teatern. Beroende på föreställnings- och inspelningstider.

Förmågor

Förmågor som en rekvisitör/attributör behöver ha eller utveckla:

God fysik: Viktigt då rekvisitören/attributören lyfter och flyttar på mycket saker.

Kommunikativ förmåga: Rekvisitören kommunicerar med medarbetare i produktionen, framförallt med scenografen.

Kreativ förmåga: Förmåga att vilja skapa och tänka i nya banor.

Konstnärlig förmåga: Känsla för färg och form.

Organisationsförmåga: Arbetet kräver planering och mycket förarbete för att föreställningen eller filminspelningen ska flyta så smidigt som möjligt.

Problemlösningsförmåga: Rekvisitören/attributören ställs ofta inför nya utmaningar. Vid en filminspelning eller teaterproduktion kan planera snabbt ändras om.

Samarbetsförmåga: Samarbete med andra yrkesgrupper är en viktig del av arbetet.