Takmontör

Takmontörer lägger yttertak på olika slags byggnader. De monterar även fuktskydd och värmeisolering. Det är ett precisionsarbete som innehåller många olika arbetsuppgifter.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Takmontörer

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för takmontörer blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på takmontörer ökar något under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Det gynnar arbetsmarknaden för takmontörer. Fortsatta satsningar på renovering och ombyggnation i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområdena, bidrar också till ökad efterfrågan.

Tillgången på takmontörer blir inte tillräcklig. Det utbildas för få takmontörer på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram. Det vanligaste sättet att utbilda sig till takmontör är via traditionell lärlingsutbildning i ett företag.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Takmontörer arbetar med både nyproduktion och renoveringar av äldre hus.

Arbetsuppgifter
Ett yttertak måste alltid hålla fukt ute och samtidigt isolera mot kyla. Takmontören börjar därför takarbetet med att montera fuktskydd och värmeisolering. Båda dessa arbetsuppgifter ingår i takmontörens jobb. När detta är gjort ska taket täckas med exempelvis papp, plåt eller förtillverkade takelement. När det gäller renoveringar av hus med plåttak kan takmontören göra allt underarbete klart så att en plåtslagare bara behöver lägga själva plåttaket.

Jobbet kräver att takmontören har kunskaper om brandventilation, takfönster, takbrunnar, isoleringsmaterial, plåt, papp med mera. Dessutom kommer det hela tiden nya material som kräver att takmontören uppdaterar sina kunskaper. Det är viktigt att vara noggrann eftersom det är ett precisionsarbete att lägga tak.

Arbetsmiljö
Takmontörer arbetar ofta i mindre, självständiga grupper. Det är ett utomhusjobb så man bör trivas med att jobba utomhus året runt. Ibland jobbar takmontörer på höga höjder. Jobbet kräver god fysik. Färdiga takenheter används dock mer och mer vilket underlättar arbetet.

Förmågor

Förmågor som takmontörer behöver ha eller utveckla:

Noggrannhet: Att lägga tak är ett precisionsarbete som kräver noggrannhet.

Styrka: Arbetet är ibland tungt och kräver god fysik.