Stenmontör

Stenmontörer lägger golv, sätter trappor och monterar fasader av natursten så som marmor, granit, skiffer och kalksten. Resultatet av arbetet ska vara funktionellt, dekorativt och bestå i många år. Arbetet är fysiskt krävande.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Stenmontörer arbetar med både nybyggnationer, renovering och underhåll.

Arbetsuppgifter
De vanligaste arbetsuppgifterna för stenmontörer är att:

● Lägga golv
● Sätta trappor
● Montera fasader

Materialet som används är natursten, oftast marmor, granit, skiffer och kalksten. Natursten används ofta i offentliga byggnader som hotell, kontor och banker. Stenmontörer behöver ha känsla för mönster, färg och form eftersom materialet både fyller en praktisk funktion och ska vara dekorativt.

Stenskivorna sågas till lämplig storlek och form med hjälp av en så kallad vattensåg, det vill säga en sågklinga som begjuts med vatten vilket i sin tur binder dammet. Tack vare detta är inte jobbet så dammigt som det var förr.

Arbetsmiljö
Stenmontörer arbetar både inomhus och utomhus. Oftast arbetar de självständigt, men på stora arbetsplatser förekommer det att stenmontörer arbetar i lag. Att vara stenmontör kan innebära arbete utanför hemorten. Arbetet är ibland tungt, men maskiner som truckar och andra lyftredskap underlättar arbetet.

Förmågor

Förmågor som stenmontörer behöver ha eller utveckla:

Konstnärlig förmåga: Det är viktigt att ha känsla för färg, form och mönster i arbetet.

Självständighet: Arbetet är ofta självständigt och stenmontörer behöver kunna ta egna initiativ.

Styrka: Arbetet kan vara tungt och kräver god fysik, det finns dock hjälpmedel som underlättar arbetet.