Stenmontör

Stenmontörer lägger golv, sätter trappor och monterar fasader av natursten. Marmor, granit, skiffer och kalksten är materialen som oftast används. Arbetet utförs vanligtvis i offentliga byggnader. Resultatet av arbetet ska vara funktionellt, dekorativt och bestå i många år. Arbetet sker både inom- och utomhus och är ibland fysiskt krävande.

Stenmontörer arbetar med både nyproduktion, renovering och underhåll. De är oftast anställda i mindre, specialiserade bygg- och anläggningsföretag.

Arbetsuppgifter
Stenmontören monterar natursten, oftast i offentliga byggnader som hotell, kontor och banker. Det förekommer även att natursten monteras i kök och badrum hos privatpersoner. De vanligaste arbetsuppgifterna är att:

● Lägga golv
● Sätta trappor
● Montera fasader

Materialen som används är oftast marmor, granit, skiffer och kalksten. Stenmontören behöver ha känsla för mönster, färg och form eftersom montaget både fyller en praktisk och dekorativ funktion. I arbetet ingår ofta att såga stenskivorna till lämplig storlek och form med hjälp av en vattensåg, innan monteringsarbetet tar vid.

Arbetsmiljö
Stenmontörer arbetar både inom- och utomhus. Oftast handlar det om mindre, självständiga arbeten. På stora byggen förekommer det att stenmontören arbetar i arbetslag. Arbetet är ibland fysiskt krävande, men maskiner och lyftredskap underlättar arbetet. Resor och arbete utanför hemorten förekommer i vissa fall.

Förmågor

Förmågor som stenmontörer behöver ha eller utveckla:

God fysik: Arbetet kan vara tungt och kräver god fysik, det finns dock hjälpmedel som underlättar arbetet.

Konstnärlig förmåga: Det är viktigt att ha känsla för färg, form och mönster i arbetet.

Självständighet: Arbetet är ofta självständigt och stenmontören behöver kunna ta egna initiativ.