Träarbetare

Träarbetare arbetar med nybyggnation, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. De bygger bland annat formar för betonggjutning och tillverkar träkonstruktioner för stommar och mellanväggar. De monterar förtillverkade byggelement, fönster- och dörrkarmar, väggbeklädnad och inredning. Träarbetare arbetar också vid anläggningsprojekt, exempelvis brobyggen.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för träarbetare* blir medelgod både på fem och tio års sikt. Jobbmöjligheterna blir fortsatt goda för utbildade och erfarna träarbetare, medan nyexaminerade som söker lärlingsanställning kan uppleva hård konkurrens om jobben.

Efterfrågan på träarbetare ökar under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Ett ökat bostadsbyggande gynnar arbetsmarknaden för träarbetare. Fortsatta satsningar på renovering och ombyggnation i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområdena, bidrar också till ökad efterfrågan.

Tillgången på träarbetare ökar under de närmaste tio åren och bedöms bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Antalet som utbildas till yrket blir fortsatt stort, inriktningen mot husbyggnad och träarbete i gymnasieskolan är bygg- och anläggningsprogrammets mest populära inriktning.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för träarbetare, men yrket ingår i yrkesgruppen Byggnadsträarbetare m.fl. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Träarbetare är vanligtvis anställda hos bygg- och anläggningsföretag. Träarbetarna är den största yrkesgruppen i bygg- och anläggningsbranschen.

Arbetsuppgifter
Träarbetare arbetar med nyproduktion, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. Det kan vara småhus, lägenhetshus, kontorslokaler, industrilokaler och sjukhus. Träarbetare arbetar även med anläggningsarbeten, till exempel brobyggen. Träarbetaren har många olika uppgifter under hela byggprocessen, från grundläggning till det att bygget är klart med inredning och taktäckning. Ritningsläsning är en viktig del av arbetet eftersom merparten av allt byggarbete utgår ifrån en ritning.

De två vanligaste arbetsuppgifterna är formsättning för betonggjutning och stomresning av bärande väggar och ytterväggar. Vid nyproduktion av hus monterar träarbetaren ofta färdiga byggdelar som är förtillverkade i fabrik. Träarbetaren reser mellanväggar och monterar väggbeklädnader som gipsskivor, spånskivor eller panel. Träarbetaren monterar även dörr- och fönsterkarmar, skåp och andra snickerier.

En del småhus byggs med lösvirke. I det arbetet tillverkar träarbetaren väggar, golv och andra delar på plats. Vid ombyggnation och renovering sker också mycket av tillverkningen på plats. Den typen av arbete ställer högre krav på hantverksskicklighet.

Arbetsmiljö
På större byggarbetsplatser ingår träarbetare i arbetslag med andra yrkesgrupper, oftast betongarbetare. Arbetet sker både utom- och inomhus, ibland på höga höjder. Träarbetare arbetar ofta inom en region där uppdragen förläggs på olika platser, resor till och från arbetet under dagen är därför vanligt. Arbetet kan vara fysiskt krävande, men hjälpmedel och byggkranar underlättar arbetet.

Förmågor

Förmågor som träarbetare behöver ha eller utveckla:

God fysik: En god grundfysik underlättar då arbetet kan vara fysiskt ansträngande i vissa situationer. Det finns dock många hjälpmedel.

Problemlösningsförmåga:
Ibland stöter träarbetaren på problem och behöver använda fantasi och hantverksskicklighet för att lösa uppgiften.

Samarbetsförmåga:
Träarbetare ingår ofta i arbetslag och behöver därför kunna samarbeta med andra träarbetare och yrkesgrupper på byggarbetsplatsen.

Självständighet: Träarbetare behöver kunna ta egna initiativ och arbeta självgående. Det kan till exempel handla om att se och upptäcka fel och brister.