Plattsättare

Plattsättare arbetar med att montera kakel, klinker, mosaik och konstbetongplattor på väggar och golv. De arbetar framförallt med renoveringar, men också med nyproduktion av bostäder och lokaler. En viktig del av arbetet handlar om att göra ett noggrant underarbete för ett hållbart resultat, till exempel att lägga tätskikt (fuktisolering) på golv och väggar.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Murare m.fl.

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för plattsättare* blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på plattsättare ökar något under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Det gynnar arbetsmarknaden för plattsättare. Fortsatta satsningar på renovering och ombyggnation i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområdena, bidrar också till ökad efterfrågan.

Tillgången på plattsättare ökar något men väntas inte bli fullt tillräcklig för att möta efterfrågan. Inriktningen mot husbyggnad i gymnasieskolan är bygg- och anläggningsprogrammets mest populära utbildning, men de flesta som väljer inriktningen blir inte plattsättare.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för plattsättare, men yrket ingår i yrkesgruppen Murare m.fl. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

De flesta plattsättare arbetar i små, renodlade plattsättarföretag med ett fåtal anställda. Det finns också företag som har andra yrkesgrupper anställda, exempelvis golvläggare och murare. En del större byggföretag kan också ha plattsättare anställda.

Arbetsuppgifter
Plattsättarens arbetsuppgifter är att montera kakel, klinker, konstbetongplattor och mosaik på väggar och golv. Plattsättare arbetar framförallt med renoveringar, men också med nyproduktion av bostäder och lokaler. Uppdragen handlar ofta om att renovera badrum, kök och andra ytor hos privatpersoner. Det kan även vara större uppdrag som plattsättning av bilhallar och badhus.

Det ingår mycket planering och förberedelser där mätning av ytor är en viktig uppgift. Före monteringen av plattor gör plattsättaren ett omfattande och noggrant underarbete som innehåller många moment inom rivning och uppbyggnad. En viktig del av arbetet är att lägga tätskikt (fuktisolering) på väggar och golv enligt särskilda föreskrifter.

I våtrumsrenovering ingår ibland att flytspackla golv för att få till rätt fall mot golvbrunnen. När underarbetet är klart sätts plattorna på fästmassa enligt ett mönster utifrån en ritning. Det kan vara diagonala mönster eller särskilda inslag av plattor med annan färg eller form.

Plattsättaren har mycket kundkontakter, men oftast finns en arbetsledare som håller i den övergripande kontakten med beställaren. God materialkännedom är viktig eftersom plattsättaren arbetar med många olika typer av keramiska material.

Arbetsmiljö
Plattsättare arbetar oftast inomhus och har till stor del ett självständigt arbete. Det förekommer att man jobbar i mindre arbetslag vid rivning och uppbyggnad. Monteringen av plattorna utför plattsättaren själv. God grundfysik underlättar arbetet i vissa situationer, men det finns många hjälpmedel att använda.

Arbetstider
Plattsättare arbetar oftast dagtid under vardagar.

Förmågor

Förmågor som plattsättare behöver ha eller utveckla:

Noggrannhet: Noggrannhet är mycket viktigt eftersom plattsättaren arbetar med millimeterprecision. Underarbetet är särskilt viktigt för slutresultatet och plattorna ska monteras enligt ett givet mönster.

Samarbetsförmåga: Plattsättare samarbetar ibland med elektriker, VVS-montörer och andra plattsättare.

Serviceinriktad: Förmåga att kunna bemöta kunder eftersom kundkontakt är en viktig del av arbetet.

Självständighet: Förmåga att arbeta självständigt och kunna planera sitt arbete på plats hos kunden.