Plattsättare

Plattsättare arbetar med att klä väggar och golv med kakel och klinker. De kan arbeta med nybyggnationer, renoveringar eller ombyggnationer. En stor del av arbetet handlar om att göra ett bra underarbete för ett hållbart resultat. Det behövs också känsla för färg och form.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Murare m.fl.

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för plattsättare* blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på plattsättare ökar något under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Det gynnar arbetsmarknaden för plattsättare. Fortsatta satsningar på renovering och ombyggnation i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområdena, bidrar också till ökad efterfrågan.

Tillgången på plattsättare ökar något men väntas inte bli fullt tillräcklig för att möta efterfrågan. Inriktningen mot husbyggnad i gymnasieskolan är bygg- och anläggningsprogrammets mest populära utbildning, men de flesta som väljer inriktningen blir inte plattsättare.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för plattsättare, men yrket ingår i yrkesgruppen Murare m.fl. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Plattsättare arbetar främst inomhus. Arbetet utförs både på nybyggen, ombyggnationer och i samband med renoveringar. Beständiga naturmaterial som keramik väljs allt oftare på golv och väggar i bostäder och i offentlig miljö. Användningen av kakel och klinker i Sverige har ökat stadigt från mitten av 1980-talet.

Arbetsuppgifter
Plattsättare monterar kakel, klinker, konstbetongplattor eller mosaik på väggar och golv. Uppgifterna kan variera från att sätta plattor i ett badrum eller ett kök till stora simhallar.

Förutom att sätta plattorna ingår det i jobbet att göra det underarbete som krävs, till exempel att lägga en fuktspärr i våtutrymmen. Det arbetet måste göras enligt särskilda regler. Följs inte reglerna kan det innebära att försäkringen inte gäller om en fuktskada uppstår. Det är Boverkets byggregler som styr vilka metoder och material som är godkända att använda. För att minska antalet vattenskador har reglerna för plattsättning skärpts.

När det viktiga underarbetet är klart sätts plattorna med hjälp av ett speciellt bruk, så kallat "fix". Det kan göras i mer eller mindre avancerade mönster. Enklaste sättningen är raka rader med likadana plattor. Svårare montage är det med diagonaler, särskilda inslag eller stråk av plattor med annan färg eller form. När plattorna monterats fylls fogarna med fogmassa.

Plattsättaren jobbar oftast efter ritning. Det är viktigt att vara noggrann. Plattorna ska sättas med korrekt avstånd och i rätt mönster, med rätt bruk och fogarna ska härda på rätt sätt.

Ibland har plattsättare stort inflytande på utformningen och då är det viktigt att ha sinne för färg och form. Redan när den första plattan sätts måste man nämligen veta hur den färdiga väggen ska se ut.

Arbetsmiljö
Ofta jobbar man två och två, men det händer också att man jobbar i större arbetslag.

Förmågor

Förmågor som plattsättare behöver ha eller utveckla:

Konstnärlig förmåga: Ibland har plattsättare stort inflytande på utformningen och då är det viktigt att ha sinne för färg och form.

Noggrannhet:
Det är viktigt att vara noggrann eftersom plattorna ska sättas med korrekt avstånd och i rätt mönster, med rätt bruk och fogarna ska härda på rätt sätt.