VS-montör och industrirörmontör

VS-montörer arbetar med installation, service och underhåll av rör och annan utrustning för värme och sanitet i alla typer av fastigheter. Det kan vara i bostäder, kontor och på sjukhus. Industrirörmontörer arbetar med installation, service och underhåll av processledningar i industrifastigheter. Industrirörmontörer arbetar med grövre rör som kräver mycket svetsning.

VS-montörer är oftast anställda av eller driver eget installationsföretag som arbetar på uppdrag av exempelvis privatpersoner, byggföretag och fastighetsbolag. Industrirörmontörer arbetar på större industrier, exempelvis pappersbruk, kemiska industrier och läkemedelsindustrier.

Arbetsuppgifter
VS-montören (även kallad rörmokare eller rörmontör) monterar rörledningar och annan utrustning vid ny- och ombyggnation av fastigheter. VS-montören installerar värmepumpar, elpannor, solvärme, varmvattenberedare, element och styr- och reglerutrustning. Utrustning i badrum, så som badkar, toalettstol och handfat, installeras också av VS-montören.

VS-montören arbetar med material som kopparrör och plaströr. VS-montören kapar, bockar och sammanfogar rören samt ansluter dem till den utrustning som installeras. Det sker genom exempelvis svetsning och lödning. Yrket är ett hantverk som har förnyats med ny teknik, datorer används ofta i anläggningarna.

Förutom installationsarbeten kan VS-montören arbeta med service och underhåll av värme- och sanitetsanläggningar. I den yrkesrollen kallas man ofta för servicemontör. Servicemontören åker ut på uppdrag för snabba insatser, exempelvis vid ett vattenläckage eller ett utslaget värmesystem. Felsökningar och åtgärder ingår i arbetet.

Industrirörmontören installerar rörsystem/processledningar som transporterar vätskor och gaser (till exempel fjärrvärme, olja och radioaktiva ämnen) i tillverkningsindustrin. Det är viktigt att kunna grunderna för uppbyggnad, montering och funktion av systemen. Inom industrin har rören större dimensioner och arbetet innehåller mycket svetsning. Industrirörmontören arbetar även med service och underhåll. I arbetet ingår att felsöka, byta ut skadade delar, täta läckor och reparera ledningar.

Ritningsläsning är en del av arbetet för båda yrkesgrupperna.

Arbetsmiljö
Vid nybyggnation arbetar VS-montörer vanligtvis i arbetslag och samverkar med andra yrkesgrupper. Vid service och underhåll arbetar VS-montörer oftast ensamma. Industrirörmontörer arbetar ofta i lag.

Förmågor

Förmågor som VS-montörer och industrirörmontörer behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Förmåga att agera handlingskraftigt i situationer som kräver ett snabbt och översiktligt ingripande.

Kreativ förmåga: Förmåga att tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna.

Organisationsförmåga: Förmåga att planera och lägga upp sitt eget arbete.

Problemlösningsförmåga: Förmåga att kunna hantera och övervinna oväntade och besvärliga situationer som kan uppstå i arbetet.

Självständighet: Förmåga att kunna ta ansvar och arbeta på egen hand.