VVS-montör/Industrirörmontör

VVS-montörer installerar och reparerar rör och annan utrustning för värme, ventilation och sanitet i alla typer av fastigheter. Industrirörmontörer arbetar enbart med industrifastigheter. Till skillnad från VVS-montörer jobbar industrirörmontörer bara med grövre rör som kräver mycket svetsning.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

VVS-montörer

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för VVS-montörer blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på VVS-montörer ökar något under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Ett ökat bostadsbyggande gynnar arbetsmarknaden för VVS-montörer. Fortsatta satsningar på renovering och energieffektivisering i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområdena, bidrar också till ökad efterfrågan.

Tillgången på VVS-montörer ökar men blir inte fullt tillräcklig för att möta efterfrågan. Utbildningen till VVS-montör i gymnasieskolan är VVS- och fastighetsprogrammets mest populära inriktning. På lång sikt kan det ökade antalet utbildade leda till ett mer balanserat läge på arbetsmarknaden, under förutsättning att de som examineras får möjlighet att färdigställa sin utbildning via lärlingsanställning.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

VVS står för värme, ventilation och sanitet. VVS-montörer kan vara anställda på VVS-installationsföretag, fastighetsbolag, industriföretag, sjukhus eller har eget företag. Industrirörmontörer arbetar på större industrier med processledningar. Det kan till exempel vara kraftverk, kemiska industrier och läkemedelsindustrier.

Arbetsuppgifter
VVS-montörer arbetar med installationer vid ny- och ombyggnation, men också med service och reparationer. En arbetsuppgift kan handla om att montera rörledningar och olika värmesystem som gör att människor kan duscha, tvätta och får ett bra inomhusklimat.

När VVS-montören har kapat och bockat rören till rätt form ska de sammanfogas och anslutas till den utrustning som installeras. Det kan ske genom kopplingar, svetsning eller hårdlödning. Ritningar och tekniska beskrivningar finns som stöd i arbetet.

En VVS-montör installerar också olika slags värmepannor, värmepumpar, värmeväxlare, golvvärmesystem och styr- och reglerutrustning. Service och underhåll av VVS-anläggningar är ett arbetsområde som ökar när anläggningarna blir mer avancerade och datoriserade.

Industrirörmontörer installerar rörsystem som transporterar vätskor och gaser som används i tillverkningsindustrin. Inom industrin har rören större dimensioner och arbetet innehåller mycket mer svetsning.

Industrirörmontören kan också arbeta med underhåll och reparation, som till exempel felsökning, att byta ut skadade delar, täta läckor och reparera ledningar. Eftersom industrirörmontören arbetar med både reparation och nybyggnation av industrier måste man känna till grunderna för uppbyggnad, montering och funktion av industriröranläggningar. Ritningsläsning och VVS-teknik ingår i arbetet.

Arbetsmiljö
Vid större nybyggen eller anläggningar arbetar VVS-montörer vanligtvis i arbetslag med en arbetsledare. Vid underhålls- och reparationsarbeten arbetar man oftast ensam. Industrirörmontörer arbetar i lag och arbetsplatserna varierar ofta.

Förmågor

Förmågor som VVS-montörer/industrirörmontörer behöver ha eller utveckla:

Handlingskraftig: Det är viktigt att kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut.

Händig: VVS-montörer/industrirörmontörer har ett hantverksyrke.

Samarbetsförmåga: VVS-montörer/Industrirörmontörer arbetar ofta i lag och behöver kunna samarbeta.