Byggnadsplåtslagare

Byggnadsplåtslagare arbetar med att klä byggnaders tak och fasader med plåt. I arbetet ingår att tillverka, bearbeta och montera plåtdetaljer i olika former. Byggnadsplåtslagare arbetar både med nyproduktion och renoveringsarbeten. Andra uppgifter som ingår i yrket är bland annat montering av taksäkerhetsanordningar och regnvattensystem samt snöskottning av tak.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Byggnadsplåtslagare

God

Möjligheterna till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för byggnadsplåtslagare* blir god på både fem och tio års sikt.

Efterfrågan på byggnadsplåtslagare kommer att vara oförändrat hög under de kommande fem och tio åren. Den ökade befolkningstillväxten leder till större behov av nya bostäder, både på kort och lång sikt. Samtidigt finns det ett omfattande renoveringsbehov i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområden.

Tillgången på byggnadsplåtslagare minskar eftersom allt färre väljer den inriktningen på sin gymnasieutbildning. Som situationen ser ut nu så kommer det att fortsätta att vara brist på byggnadsplåtslagare.

*Arbetsförmedlingens bedömning görs för yrkesgruppen tunnplåtslagare där byggnadsplåtslagare men även industri- och bilplåtslagare ingår.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Byggnadsplåtslagare är anställda av företag som är verksamma inom byggnadsplåtslageri. Arbetsplatser är främst byggarbetsplatser eller befintliga byggnader.

Arbetsuppgifter
Byggnadsplåtslagaren arbetar med att tillverka, bearbeta och montera tak- och fasadbeklädnader av plåt. Byggnadsplåtslagaren arbetar med alla typer av byggnader, exempelvis villor, kyrkor och industrifastigheter.

Byggnadsplåtslagaren tillverkar plåtdetaljer efter ritningar eller egna mått. Plåtslageri handlar ofta om millimeteranpassning. En del plåtdetaljer är förtillverkade, exempelvis hängrännor och stuprör. Vissa arbeten kan därmed handla mer om montering än om hantverksarbete.

Lackerad förzinkad plåt är det vanligaste materialet som byggnadsplåtslagaren arbetar med. Rostfritt stål, titanzink, aluminium och koppar är exempel på andra material. Plåtslagaren använder handverktyg och maskiner i arbetet med att forma plåten. Föremålen monterar sedan plåtslagaren på taket eller fasaden.

Andra arbetsuppgifter som ingår i yrket är montering av taksäkerhetsanordningar, regnvattensystem och fönsterbleck, takmålning och snöskottning av tak.

Ventilationsplåtslagare tillverkar och installerar ventilationssystem i byggnader. Läs mer om yrket i en separat yrkesbeskrivning.

Arbetsmiljö
Byggnadsplåtslagaren arbetar ofta utomhus, ibland på höga höjder och i olika taklutningar. Egen tillverkning görs oftast i en verkstad. God grundfysik är viktigt eftersom arbetet är rörligt och ibland utförs i obekväma arbetsställningar. Byggnadsplåtslagare arbetar ofta i självgående, mindre arbetslag eller ensamma.

Förmågor

Förmågor som byggnadsplåtslagare behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Plåtslagaren arbetar ofta självgående och det kräver ibland att man tar egna initiativ.

Kommunikativ förmåga: Plåtslagaren skickas ofta till kunder för att ta reda på behovet och diskutera fram en lösning, då är det viktigt att kunna kommunicera på ett bra sätt.

Kreativ förmåga: Ett plåttak ska inte bara vara tätt, det ska se bra ut också. Därför är det bra med en kreativ förmåga.

Noggrannhet:
Det finns en anledning till att plåtslagaren mäter i millimeter, plåtdetaljerna de tillverkar och monterar måste passa. Noggrannhet är därför viktigt i arbetet.

Problemlösningsförmåga: Inget tak är det andra likt och standardlösningar passar inte överallt, därför behöver plåtslagaren kunna hitta nya lösningar.