Målare

En målares arbete är att måla inomhus och utomhus i privata och offentliga miljöer. Målare har ett hantverksyrke. En målare ska både kunna måla om befintliga byggnader och måla nybyggnationer. Tapetsering ingår också i arbetsuppgifterna.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Målare

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för målare blir medelgod både på fem och tio års sikt. Jobbmöjligheterna blir fortsatt goda för färdigutbildade och erfarna målare, medan nyexaminerade som söker lärlingsanställning kan uppleva hård konkurrens om jobben.

Efterfrågan på målare ökar något under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Ett ökat bostadsbyggande gynnar arbetsmarknaden för målare. Fortsatta satsningar på renovering och ombyggnation i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområdena, bidrar också till ökad efterfrågan.

Tillgången på målare kommer att bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Det utbildas många målare på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

En målare kan utföra sitt arbete i både privata och offentliga miljöer. Till exempel hemma hos privatpersoner som bor i villa eller lägenhet. Det kan också vara på skolor, arbetsplatser, industrier och sjukhus.

Arbetsuppgifter
Målare arbetar med att måla ytterväggar, innerväggar, tak och fönster. De hänger tapeter av olika slag och arbetar med dekorationsmålning.

Underarbetet som målare utför är mycket viktigt för slutresultatet. Det innebär att tvätta väggar, slipa, spackla ojämnheter med mera innan man börjar måla och tapetsera. Ju bättre underarbete desto längre håller den nya färgen eller tapeten. Ofta tar underarbetet längre tid än själva målningen och tapetseringen.

Verktygen som målare använder är bland annat pensel, roller, färg, spackel, skrapverktyg och färg- och spackelspruta. Många arbetsmoment kan vara påfrestande för knä, rygg, nacke och axlar. Därför finns det en mängd verktyg som är ergonomiskt utformade.

Målning av nyproducerade byggnader minskar allt mer. Det beror framför allt på att flera delar av ett hus kommer färdigbehandlade från en fabrik. Ett tydligt sådant exempel är fönster, köksinredning, snickerier med mera.

Inriktningar
Färdigutbildade målare kan specialisera sig inom till exempel dekorationsmåleri, färgsättning, inredning eller försäljning.

Arbetsmiljö
På vintern är det vanligt att målare arbetar inomhus och sommartid utomhus. Tidigare var många färgtyper skadliga för hälsan eftersom de innehöll lösningsmedel. I dag får lösningsmedel endast användas i särskilda fall och de flesta färger är vattenbaserade. Men trots det innehåller de ämnen som är skadliga för människan och naturen. Därför är personlig skyddsutrustning en del av en målares utrustning. Måleriföretagen kan miljöcertifiera sig för att visa att de skonar både hälsa och miljö.

Förmågor

Förmågor som målare behöver ha eller utveckla:

Händig: Målare har ett hantverksyrke.

Konstnärlig förmåga:
Känsla för färg och form är viktigt för att kunna hjälpa kunder med val av färg, tapeter och liknande.

Serviceinriktad: I arbetet ingår mycket kundkontakter.