Ambulanssjukvårdare

Ambulanssjukvårdaren arbetar i ett ambulansteam med en sjuksköterska. Ambulanssjukvårdaren ansvarar för sjukvårdsledning och kommunikation, sköter transporten till sjukhus och vårdinrättningar och assisterar sjuksköterskan vid behandling och undersökning av patienter. Ambulanssjukvårdaren ansvarar även för den medicintekniska utrustningen och fordonets underhåll. Arbetet är ibland fysiskt krävande.

Ambulanssjukvårdare är anställda av landsting/regioner eller av privata företag som bedriver ambulanssjukvård på entreprenad.

Arbetsuppgifter
Ambulanssjukvårdaren arbetar i team med en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret. Ambulansteamet utför akutsjukvård på plats i människors hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhus eller annan vårdinrättning.

Ambulanssjukvårdaren lägger förband, kontrollerar andning, puls och blodtryck, ger hjärt-lungräddning och assisterar sjuksköterskan. Ambulanssjukvårdaren ansvarar även för teknik och underhåll, både vad gäller ambulansfordonet och den medicintekniska utrustningen. Tvätt, skötsel och enklare service är en del av arbetet. I arbetsuppgifterna ingår att dokumentera.

Vid en olycksplats har ambulanssjukvårdaren i uppgift att leda och samordna sjukvårdsarbetet. Ambulanssjukvårdaren sköter kommunikationen med SOS Alarm och samordnar insatser med sjukhus, polis och räddningstjänst.

I ambulanssjukvårdarens arbete ingår att köra ambulansen. Vid akuta transporter är det ambulanssjukvårdaren som kör och sjuksköterskan som vårdar patienten, i övriga fall turas man ofta om att köra ambulansen. I arbetet ingår att läsa kartor via GPS, hantera trafiken och framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt.

Det handlar inte alltid om livshotande lägen i ambulanssjukvården. Arbetet kan vara av betydligt lugnare karaktär, till exempel när man transporterar patienter mellan olika sjukhus eller när sjukdomen/skadan bedöms mindre akut. Under rena sjuktransporter kan ambulanssjukvårdaren arbeta ensam.

Arbetsmiljö
Ambulanssjukvårdaren har ibland ett fysiskt krävande jobb då man måste kunna bära patienter på bår. Ibland sker arbetet i högt tempo om transporten är brådskande och patientens tillstånd försämras. Ambulansteamet samverkar med SOS Alarm, räddningstjänst och polis.

Arbetstider
Ambulanssjukvårdare har schemalagd dag-, natt- och helgtjänst.

Förmågor

Förmågor som en ambulanssjukvårdare behöver ha eller utveckla:

God fysik: Arbetet är ofta fysiskt tungt, ambulanssjukvårdaren lyfter många kilo per dag då patienter ska bäras och förflyttas på bår.

Psykiskt stabil: Arbetet är ibland psykiskt påfrestande, till exempel när man ställs inför olyckor och mänskliga tragedier av olika slag.

Samarbetsförmåga: En god samarbetsförmåga är mycket viktig då sjukvårdaren arbetar i team med en sjuksköterska och även samverkar med andra samhällsfunktioner.

Stresstålig: Det är viktigt att kunna behålla lugnet och arbeta effektivt under stressfyllda situationer, exempelvis vid större olyckor med många inblandade.