Möbelsnickare

Möbelsnickaren tillverkar nya möbler och inredning eller reparerar gamla möbler. Man kombinerar hantverksarbete där man arbetar med verktyg och maskiner av olika slag med modern produktionsteknik. Känslan för trä och andra material, färg och form och teknisk skicklighet är viktigt. Man bör vara noggrann och kvalitetsmedveten samtidigt som det är viktigt att ha förmåga att slutföra arbetet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Möbelsnickarens arbetsplats är maskinutrustade verkstäder av olika storlek. Det kan vara en modell- eller specialverkstad på ett större företag eller ett mindre företag som i huvudsak sysslar med att ta fram produkter i små serier. Det är inte ovanligt att man driver eget företag.

Arbetsuppgifter
En möbelsnickare arbetar med att tillverka möbler och inredning som kunden har specialbeställt eller möbler i små serier. Det är ett hantverksyrke och på möbelsnickaren ställs andra krav än vid serietillverkning. Möbelsnickare kan vara med hela vägen från att göra ritningarna, till att sätta ihop den färdiga möbeln. Många av momenten kräver lång yrkeserfarenhet. Ibland arbetar de tillsammans med en konstruktör eller designer.

Arbetet kan innehålla alla moment från att välja ut rätt virke, såga upp och hyvla till bitarna, till att lägga det sista lagret lack på träytan. Man måste till exempel känna till de olika träslagens egenskaper för att behärska olika tekniker för ytbehandling och för att foga ihop de olika delarna till en färdig möbel. De arbetar med handverktyg av olika slag och med maskiner som hyvlar, svarvar, borrmaskiner och sågar. I det här jobbet har man nytta av att ha känsla för färg och form. Man måste vara noggrann och ha tålamod att slutföra arbetet.

En uppgift för möbelsnickare är att reparera gamla möbler. För att göra det behöver man ofta kunskaper i gammaldags hantverkstekniker. Detta kräver ofta vidareutbildning.
Möbelsnickare inom industrin kan också vara inriktade på att ta fram modeller till nya möbler som ska serietillverkas. De arbetar då tillsammans med formgivare och produktutvecklare.

För arbetsuppgifter med serietillverkning inom möbelindustrin, se beskrivningen av Maskinsnickare under rubriken Liknande yrken nedan.

Förmågor

Förmågor som möbelsnickare behöver ha eller utveckla:

Konstnärlig förmåga
: Möbelsnickare som arbetar med en mer hantverksmässig inriktning kan behöva en känsla för färg och form

Kvalitetsinriktad:
Ha fokus på resultatet och att producera med kvalitet.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att sköta och övervaka de maskiner man arbetar med.

Säkerhetsfokus: Förmåga att kunna förutse risker i arbetet, framförallt säkerheten kring de maskiner man använder i arbetet.