Verktygsmakare

Som verktygsmakare tillverkar man formverktyg för plast- eller metallprodukter samt klipp- och bockverktyg. Verktygen används för serieframställning av detaljer inom industrin. Verktygsmakare arbetar inom verkstadsindustrin på företagens verktygsavdelningar eller på företag som specialiserat sig på verktygstillverkning. Utgångsmaterialet är ofta specialstål men kan också bestå av olika kompositer. Ett färdigt verktyg kan väga från några kilo till flera ton.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Verktygsmakare

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för verktygsmakare blir mycket god på både fem och tio års sikt.

Efterfrågan på verktygsmakare kommer att fortsätta att vara stor under de närmaste tio åren. Det totala antalet anställda är inte så stort, men yrkets funktion är viktig för många industriföretag. Inom plastindustrin växer efterfrågan på verktygsmakare.

Tillgången på yrkeskunniga verktygsmakare räcker inte till för att täcka framtida behov. Anledningen är att det är alltför få som väljer att gå yrkesprogram på gymnasiet med inriktning mot industri- och teknik och av dessa är det få som når den kompetens som vanligtvis efterfrågas. Det pågår utbildningsinitiativ i samarbete med branschen som troligtvis ökar tillgången på sikt.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Som verktygsmakare kan man också kallas verktygsarbetare, verktygsoperatör eller experimentarbetare.

Arbetsuppgifter
Många verktygsmakare tillverkar verktygen från början till slut, från ritning eller datorfil till färdig produkt. I andra fall kan verktygsmakaren vara specialiserad på vissa moment. Då är det ett team som färdigställer produkten. Tillverkningen sker både med handverktyg, i manuellt styrda verktygsmaskiner och i CNC-styrda maskiner. På specialiserade verktygsföretag är arbetsmomenten ofta inriktade på verktygsfräsning, verktygssvarvning, gnistbearbetning och bänkarbete.

Arbetet börjar med att kunden antingen skickar datorfiler eller pappersritningar. Datorfilerna matas in i arbetsmaskinernas egen dator som till stora delar tar över tillverkningen av aktuella verktyg. I de fall då pappersritningar ligger till grund för tillverkningen tillkommer momenten att läsa av ritningen och de instruktioner som kan förekomma där, programmera in alla parametrar i CNC-styrda bearbetningsmaskiner för att därefter låta maskinerna starta de olika arbetsmomenten. De kan vara borrning, fräsning, slipning och i förekommande fall manuell polering.

Mindre vanligt men ändå förekommande är såväl manuella arbetsmoment som maskinarbete och bänkarbete, till exempel svarvning, fräsning, slipning, mätning och polering. Viktiga moment är kontroll och justering av verktyg som är under arbete. Som verktygsmakare har man ett precisionsarbete med höga krav på exakthet och arbetar ofta med måttoleranaser inom några tusendels millimeter liksom med känsliga högglanspolerade ytor.

Förutom svarvar, fräs, borrmaskiner kommer också tråd- och sänkgnistmaskiner till användning. De styrs av CNC-teknik, vilket innebär att de ska programmeras med datorfiler. Trådgnistning innebär att en strömsatt metalltråd fungerar som en elektrod och skär ut hålrum ur detaljer till verktyg. Exempel är delar till stansverktyg med tillhörande dyna. Med en sänkgnist framställs fördjupningar och upphöjningar med önskad geometri i verktyget.

Större företag inom verkstadsindustrin har ofta laboratorier eller experimentavdelningar där verktygsmakare kan arbeta. Där tillverkas bland annat provexemplar (prototyper) av artiklar, som senare ska framställas i produktionen. Detta arbete ställer stora krav på yrkesskicklighet liksom kunskap om programmering och förmåga att använda datorstödda konstruktionsprogram.

Arbetsmiljö
Inom verkstadsindustrin går utvecklingen mot att man arbetar i arbetslag eller flödesgrupper. Det kan förekomma att verktygsmakare ingår i en sådan arbetsorganisation. Arbetslaget har ansvar för sin del i produktionen bland annat vad gäller korttidsplanering, att hålla leveranstider, beställa material, rapportera om produktionsresultat, kvalitetsprov, sköta enklare underhåll och reparationer samt att tillkalla specialister när detta behövs. Arbetslaget har ofta ansvar för kompetensutvecklingen inom laget.