Verktygsmakare

Som verktygsmakare tillverkar man formverktyg för plast- eller metallprodukter samt klipp- och bockverktyg. Verktygen används för serieframställning av detaljer inom industrin. Verktygsmakare arbetar inom verkstadsindustrin på företagens verktygsavdelningar eller på företag som specialiserat sig på verktygstillverkning. Utgångsmaterialet är ofta specialstål men kan också bestå av olika kompositer. Ett färdigt verktyg kan väga från några kilo till flera ton.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Verktygsmakare

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för verktygsmakare blir mycket god på både fem och tio års sikt.

Efterfrågan på verktygsmakare kommer att fortsätta att vara stor under de närmaste tio åren. Det totala antalet anställda är inte så stort, men yrkets funktion är viktig för många industriföretag. Inom plastindustrin växer efterfrågan på verktygsmakare.

Tillgången på yrkeskunniga verktygsmakare räcker inte till för att täcka framtida behov. Anledningen är att det är alltför få som väljer att gå yrkesprogram på gymnasiet med inriktning mot industri- och teknik och av dessa är det få som når den kompetens som vanligtvis efterfrågas. Det pågår utbildningsinitiativ i samarbete med branschen som troligtvis ökar tillgången på sikt.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Verktygsmakare arbetar inom verkstadsindustrin.

Arbetsuppgifter
Arbetet för en verktygsmakare börjar med att kunden antingen skickar datorfiler eller pappersritningar. Många verktygsmakare tillverkar verktygen från början till slut, från ritning eller datorfil till färdig produkt.

I andra fall kan verktygsmakaren vara specialiserad på vissa moment. Då är det ett team som färdigställer produkten. Tillverkningen sker både med handverktyg, i manuellt styrda verktygsmaskiner och i CNC-styrda maskiner. På specialiserade verktygsföretag är arbetsmomenten ofta inriktade på verktygsfräsning, verktygssvarvning, gnistbearbetning och bänkarbete. Manuella arbetsmoment förekommer, men är mindre vanligt.

Viktiga moment är kontroll och justering av verktyg som är under arbete. Som verktygsmakare har man ett precisionsarbete med höga krav på exakthet och arbetar ofta med måttoleranaser inom några tusendels millimeter liksom med känsliga högglanspolerade ytor.

Större företag inom verkstadsindustrin har ofta laboratorier eller experimentavdelningar där verktygsmakare kan arbeta. Där tillverkas bland annat provexemplar (prototyper) av artiklar, som senare ska framställas i produktionen. Detta arbete ställer stora krav på yrkesskicklighet liksom kunskap om programmering och förmåga att använda datorstödda konstruktionsprogram.

Förmågor

Förmågor som verktygsmakare behöver ha eller utveckla:

Noggrannhet: Som verktygsmakare har man ett precisionsarbete med höga krav på exakthet.

Samarbetsförmåga: Verktygsmakare måste kunna samarbeta med andra personer, ibland arbetar man i team med att ta fram nya verktyg.