Prepresstekniker

En prepresstekniker förbereder texter och bilder för tryckning av till exempel böcker eller tidningar. Arbetet innebär att man kombinerar bilder och text till färdiga sidor och granskar så att kvaliteten blir bra och resultat och layout som kunden önskat. Arbetet kräver goda kunskaper i program som hanterar text och bilder och dessutom bra bildkänsla och gott färgseende.

Prepresstekniker kan arbeta i olika grafiska företag, till exempel prepressföretag och tryckerier, eller på tidningsföretag.

Arbetsuppgifter
Prepresstekniker förbereder texter och bilder för tryckning och kombinerar dem till färdiga sidor. Ibland kallas man även systemoperatör eller prepressoperatör.

Alla bearbetningar görs på bildskärm. Kunder lämnar sina manus på elektronisk väg. Oftast är texten då typograferad med typsnitt, storlek och radbredd, och sidorna är ombrutna. Bilderna levereras på olika sätt, digitalt, per mail eller ftp-server. De kan även komma som CD, papperskopia eller negativ. Med hjälp av en skanner avläser prepressteknikern bilderna och digitaliserar dem.

Sedan tar man upp bilderna på skärmen och bearbetar dem för att anpassa dem till tryckpressarna. Man bestämmer till exempel hur stor del av bilden som ska vara med och vilken bildskärpa den ska ha. Är det en färgbild kontrollerar man med hjälp av en programvara att färgmängden och färgbalansen är den rätta. Man förstärker och försvagar färgerna eller gör andra korrigeringar i bilden.

Nästa steg är att plocka upp texten och bilderna tillsammans. Ofta arbetar man utifrån en idéskiss man fått av kunden. Sist sänder teknikern iväg de färdiga sidorna direkt till den maskin som framställer tryckplåtar.

Förmågor

Förmågor som en prepresstekniker behöver ha eller utveckla:

Konstnärlig förmåga: Man bör ha känsla för bild och språk.

Kundfokus: Man har ofta kundkontakter, det är viktigt att kunna förstå vad kunderna vill ha och agera utifrån det.

Kvalitetsinriktad: Prepresstekniker måste vara noga med att materialet håller hög kvalitet.

Syn: Man måste ha normalt färgseende.