Barnskötare

Barnskötarens uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen. Den som vill arbeta med barn efter gymnasiet kan vara aupair utomlands. Då kombinerar man att passa barn med att läsa landets språk på sin fritid.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Barnskötare m.fl.

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tioårs sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir balans mellan tillgång och efterfrågan på jobb för barnskötare* både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på barnskötare kommer att öka under de närmaste tio åren. i första hand. Visserligen efterfråga barnomsorgen förskollärare i första hand. Bristen på förskollärare är mycket stor vilket gör att barnskötare får jobb. Samtidigt ökar behoven eftersom antalet barn i förskoleåldrarna är många. Befolkningstillväxten gör att många nya förskolor kommer att öppna under de kommande tio åren.

Tillgången på barnskötare är stor, bland annat eftersom yrkesutbildning inte alltid krävs. Tillgången bedöms motsvara efterfrågan under de kommande tio åren.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för yrket barnskötare, men yrket ingår i yrkesgruppen barnskötare och elevassistenter.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Oftast arbetar barnskötare på en kommunal eller privat förskola. Som barnskötare kan man också arbeta i sitt eget hem, då kallas man dagbarnvårdare. Barnskötare arbetar även inom öppna förskolan, eller på sjukhusens barnavdelningar.

Arbetsuppgifter
I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna, men det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Ofta har man planeringstid en gång i veckan då man diskuterar hur barngruppen fungerar och hur verksamheten kan utvecklas.

Barnskötaren ser till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och att inget barn kommer till skada. Barnskötaren äter med barnen, läser sagor och kanske lagar mat, bakar eller planterar växter tillsammans med dem.

På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. Små barn sover middag på förskolan och det ingår i jobbet att natta dem och vara i närheten om något barn skulle vakna.

Med barnskötarens och förskollärarens hjälp får barnen möjlighet att utveckla sin fantasi genom att till exempel måla, teckna och skulptera i lera. Sång, musik, rytmik och drama är också viktiga uttrycksmedel.

Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Vissa barn med till exempel funktionsnedsättningar behöver extra stöd, träning och stimulans. Det kan också gälla barn från andra länder eller med annat modersmål som kan behöva extra språkträning. Ibland samarbetar barnskötaren med psykologer och specialpedagoger, till exempel när det uppstår problem i barngruppen eller för att ge extra stöd till barn som behöver det.

Arbetstider
Barnskötare arbetar oftast dagtid. Vissa kommuner erbjuder barnomsorg även på kvällar och helger, vilket då påverkar barnskötarens arbetstider.

Aupair
Efter gymnasiet finns möjlighet att resa utomlands som au pair och ta hand om barn medan deras föräldrar arbetar eller studerar. Au pair ska inte jämföras med hemhjälp eller barnflicka. På fritiden ska man ha möjlighet att delta i språkundervisning i landets språk. Begränsningar vad gäller ålder kan finnas, ofta efterfrågas personer mellan 18 år och 30 år. Au pair-utbytet varar oftast från sex månader upp till ett år. Det är smidigt att anlita en godkänd au pair-förmedling för hjälp.

Utländska au pairer som vill arbeta i Sverige får arbetstillstånd av Migrationsverket. Syftet med vistelsen i Sverige ska vara att få internationella erfarenheter och möjligheter att lära sig svenska språket och svensk kultur. Den som vill bli au pair i Sverige måste ha uppehålls- och arbetstillstånd klart och infört i passet före inresa i Sverige. EU/EES-medborgare registrerar sin uppehållsrätt hos Migrationsverket.

Förmågor

Förmågor som barnskötare eller au pairer behöver ha eller utveckla:

Ansvarsfull: Barnskötare tar hand om små barn som är beroende av din hjälp.

Flexibel: Som au pair lever du tillsammans med barnens familj vilket gör att du behöver vara flexibel.

Förmåga att inspirera och stödja andra: Förskoleverksamheten arbetar aktivt med att inspirera och stimulera barnen. I arbetet är det bra att ha ett konstnärligt intresse.

Pedagogisk förmåga: I arbetet är det bra att ha ett pedagogiskt intresse. Förskoleverksamheten arbetar aktivt med att förbereda barnen inför skolstarten.

Simultanförmåga: Förmåga att göra flera saker samtidigt. Barnskötaren behöver kunna dela sin uppmärksamhet mellan barnen så att alla blir sedda och det inte är risk för några olyckor eller att något barn försvinner vid utevistelse eller utflykt.

Stresstålighet: Yrket kan vara krävande med många aktiviteter som sker samtidigt.