Barnskötare

Barnskötaren arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Barnskötare m.fl.

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tioårs sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir balans mellan tillgång och efterfrågan på jobb för barnskötare* både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på barnskötare kommer att öka under de närmaste tio åren. i första hand. Visserligen efterfråga barnomsorgen förskollärare i första hand. Bristen på förskollärare är mycket stor vilket gör att barnskötare får jobb. Samtidigt ökar behoven eftersom antalet barn i förskoleåldrarna är många. Befolkningstillväxten gör att många nya förskolor kommer att öppna under de kommande tio åren.

Tillgången på barnskötare är stor, bland annat eftersom yrkesutbildning inte alltid krävs. Tillgången bedöms motsvara efterfrågan under de kommande tio åren.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för yrket barnskötare, men yrket ingår i yrkesgruppen barnskötare och elevassistenter.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Barnskötare arbetar på förskolor.

Arbetsuppgifter
I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna.
Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt är behjälplig vid måltider och sovstunder.
Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen. Dokumentation samt planering av olika inom- och utomhusaktiviteter är viktiga delar av arbetet. Utgångspunkten för förskolans planering är läroplanen för förskolan.

Barnskötaren utgår från barnens intressen när de planerar förskolans verksamhet och aktiviteter. Utifrån barnens intresseområden tar förskolans veckoplanering form. Man arbetar mycket med exempelvis böcker, djur, natur och skapande.

På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen, att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. I förskolan får barnen tillsammans med barnskötaren möjlighet att utveckla sin fantasi genom att måla, spela spel tillsammans eller arbeta skapande. Rytmik och musik är också viktiga inslag i förskolan. Man kan också arbeta med att uppmuntra till läsning genom att ha sagostunder eller utforska biblioteket.

Även omsorg är en del av arbetet. Barnskötaren ser till så att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka samt att inget barn kommer till skada. Man har mycket kontakt med föräldrar och vårdnadshavare genom daglig kontakt men även vid barnens utvecklingssamtal.

Arbetstider
Barnskötare arbetar oftast dagtid. Vissa kommuner erbjuder barnomsorg även på kvällar och helger, vilket då påverkar barnskötarens arbetstider.

Förmågor

Förmågor som barnskötare behöver ha eller utveckla:

Förmåga att ta ansvar: Det är viktigt att kunna ta ansvar för helheten på förskolan. Det kan handla om att se till att maten dukas fram, att barnen får den uppmärksamhet de behöver eller ta ansvar för planering.

Initiativförmåga: Som barnskötare är det viktigt at kunna ta egna initiativ till att utföra arbetsuppgifter såsom aktiviteter eller andra sysslor.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna prata med både barn och föräldrar så att alla förstår. Det är även viktigt att kunna föra dokumentation gällande planering eller dagens händelser.

Uppmärksam: Barnskötaren behöver kunna lyssna och rikta uppmärksamheten dit den behövs