Teletekniker

Teletekniker arbetar ofta i ett elteknikföretag och gör installationer av olika slag. Det är stor bredd på arbetsuppgifterna inom yrket. Teletekniker jobbar med att bygga nät för data-, media- och bildöverföring, men kan också installera larmanläggningar. Det innebär att man behöver ha bra baskunskap inom elområdet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik ligger kvar på en oförändrad nivå, samtidigt som kompetenskraven ökar.

Tillgången på ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik blir inte fullt tillräcklig. För få utbildar sig till yrket.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Teletekniker arbetar inom telekombranschen på elinstallationsföretag eller elteknikföretag. Man kan också jobba på ett mindre företag som är specialiserat på exempelvis antennanläggningar. En del teletekniker är anställda av stora industrier eller fastighetsbolag som har egna teleavdelningar. Beroende på var man jobbar och med vilka arbetsuppgifter kan man ha olika yrkestitlar.

Arbetsuppgifter
Teletekniker arbetar huvudsakligen med att bygga datanät för data-, media- och bildöverföring, till exempel kabel-TV. Även installation av data- och telenät i kontor och industrier ingår i jobbet. I vissa fall arbetar teleteknikern med att installera anläggningar för flyg- och fartygsnavigation. Teleteknikern jobbar både med trådlös kommunikation, till exempel mobiltelefoni, och med trådbunden kommunikation, till exempel koppar- eller fiberkabel.

Jobbet innehåller allt från kabeldragning till viss programmering. Därför är det viktigt att man har baskunskap om hur man gör elinstallationer. Teleteknikern gör också en teknisk beskrivning av installationen. Ibland kan jobbet innehålla programmering och driftsättning av larm och andra installationer.

En del av arbetet handlar om att serva och reparera gjorda installationer som till exempel TV-antenner eller telenät. Då är det viktigt att ta reda på vad som är fel genom att tala med kunden, undersöka och göra mätningar. När felet är lokaliserat åtgärdas det och utrustningen ställs in och provkörs.

Teletekniker har en del liknande arbetsuppgifter med larm– och säkerhetstekniker som installerar brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning.

Arbetsmiljö
En teletekniker åker ofta ut till kunderna i en servicebil, ensam eller med en kollega. Det innebär att mycket tid tillbringas i bilen. Storleken på arbetsuppgifterna kan variera mycket. Ett jobb kan ta en timme medan ett annat, till exempel att bygga upp ett nät för telekommunikation, kan ta flera veckor.

Förmågor

Förmågor som teletekniker behöver ha eller utveckla:

Problemlösning:
Vid service- och reparationsarbete måste teleteknikern göra felsökningar för att förstå var felet sitter. Man bör tycka om att lösa problem eftersom felavhjälpning ofta ingår i arbetet.

Rörlighet: I jobbet är det viktigt att kunna röra sig smidigt eftersom klättring i stolpar kan förekomma.

Serviceinriktad: Teleteknikern möter mycket kunder i arbetet och då är det viktigt att förstå vad kunderna vill och agera utifrån det.