Dramapedagog

Dramapedagoger kombinerar pedagogiskt och konstnärligt arbete. De arbetar med lekar, rollspel och improvisationer tillsammans med gruppdeltagare som själva får uppleva och pröva olika situationer för att till exempel lösa en konflikt. Det är ett arbete som kräver att man är kreativ och utåtriktad.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Som dramapedagog kan man arbeta på många olika arbetsplatser och på olika sätt i syfte att stärka individen och gruppen. Dramapedagoger finns inom skola, kultur och folkbildning, hälsa, vård och omsorg, personalvård och privata näringslivet. Dramapedagoger kan arbeta vid en teater omkring en föreställning tillsammans med barn- eller ungdomspubliken.

Inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan liksom i musik-/kulturskolan och inom högskolan finns uppgifter för dramapedagoger. Arbete med drama inom studieförbund är vanligt. Kommunernas fritidsverksamhet, muséer, institutioner av olika slag och företag är exempel på andra arbetsplatser som har användning av dramapedagogernas kunskaper.

Det är vanligt med projektanställningar för dramapedagoger. Vissa arbetar som egenföretagare.

Arbetsuppgifter
Dramapedagoger leder grupper av barn eller vuxna i drama. Drama kan beskrivas både som en pedagogisk metod för inlärning och en form för konstnärligt skapande. Genom att dramapedagogen arbetar med lekar, rollspel, improvisationer och reflektion tillsammans med deltagarna får de möjlighet att utveckla sin fantasi och kreativitet och förmåga att uttrycka sig. Genom att de själva får uppleva, pröva och agera har de lättare att lära sig och kunskaperna sitter bättre. Konflikter och problem kan synliggöras, förstås och bearbetas i dramat.

Syftet med drama kan kortfattat beskrivas som att utveckla empati och självkännedom. Dramapedagogens kunskaper kan till exempel användas när man ska förebygga kränkande behandling, arbeta normkritiskt eller lösa konflikter i en skolklass och i arbetet med personalvård.

Förmågor

Förmågor som dramapedagoger behöver ha eller utveckla:

Flexibel: Att arbeta med barn och ungdomar kräver förmågan att hantera förändringar och vara flexibel.

Förmåga att delegera ansvar: Man bör som dramapedagog vara intresserad av ledarskap.

Förmåga att inspirera och stödja andra: Det ingår i arbetet att stödja och stimulera personers kreativitet.

Pedagogisk förmåga: Dramapedagogen bör ha förmågan att lära och föra ut drama på ett intressant sätt.

Retorisk förmåga: I dramaundervisningen behöver man ha förmåga att övertyga och påverka andra.

Självkännedom: Att känna sina egna styrkor och begränsningar är viktigt.

Uppmärksam: I arbetet som dramapedagog är det viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för andra.