Marknadsförare

Marknadsförarens huvuduppgift är att från en idé skapa och sjösätta en marknadsplan för produkter eller tjänster åt ett företag eller en organisation. Marknadskampanjer genomförs ofta i samarbete med en reklambyrå. Målet kan vara att öka försäljningen och stärka varumärket. Eller så kan det handla om att marknadsföra en idé eller ett beteende.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Marknadsanalytiker och marknadsförare

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att marknadsanalytiker och marknadsförare kommer att möta en medelgod arbetsmarknad på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på marknadsanalytiker och marknadsförare väntas öka de närmaste tio åren. Befolkningstillväxten leder till en ökad konsumtion av varor och tjänster. Detta bidrar till att de näringsgrenar där marknadsanalytiker och marknadsförare är verksamma väntas utvecklas positivt under prognosperioden.

Tillgången på utbildade marknadsanalytiker och marknadsförare väntas dock också bli god. Intresset för att utbilda sig inom marknadsföringsområdet förväntas vara fortsatt stort. Eftersom medelåldern i yrkesgruppen är låg väntas pensionsavgångarna bli små. Antalet utbildade bedöms därmed tillgodose den ökade efterfrågan.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Om man är marknadsförare på ett större företag är man ofta del av en marknadsavdelning, där flera personer samarbetar. Man kan också vara ensam ansvarig för marknadsföringen i organisationen.

Arbetsuppgifter
Den viktigaste uppgiften är att skapa publicitet och uppmärksamhet för varor eller tjänster. Presskontakter och nätverksarbete är två grundläggande arbetssätt.

Marknadsförarens jobb kan innehålla många olika arbetsuppgifter och omfatta alla led i marknadsföringen. Kreativitet, problemlösning, nytänkande och allmänbildning är värdefulla egenskaper i yrket. Det gäller att ha bra känsla för när och hur kampanjen ska sjösättas. Målet är att försöka få rätt produkt eller tjänst till kunden på rätt plats vid rätt tidpunkt. Då är chanserna goda för att strategin lyckas.

Internet, direktmarknadsföring, tidningar, radio, TV och kampanjer på offentliga platser är användbara kanaler. Det gäller att försöka få rätt produkt eller tjänst till kunden

Som marknadsförare kan man också hålla i marknadsanalyser och marknadsundersökningar, vilket innebär att man undersöker marknaden för företagets produkter eller tjänster. Enkäter, fokusgrupper och gallupundersökningar är vanliga verktyg marknadsförare arbetar med. Målet är att ta reda på hur marknadsföringen bäst ska utformas eller hur produkterna kan förbättras för att de ska sälja mer. Det gäller att genom olika aktiviteter stärka varumärket dvs. att få omvärld och kunder att se positivt på den tjänst eller produkt som marknadsförs.

Marknadsföraren kan även göra kalkyler och sätta priser på olika produkter för att uppnå god lönsamhet. Uppgiften är då att tänka efter hur företagets affärsidé ska konkretiseras i mål och budskap till personalen eller omvärlden.

Som marknadsförare måste man vara bra på att planera sitt arbete. Man måste kunna försäljning och kunna hitta säljargument. Därför är det en fördel om man har erfarenhet av försäljning. Marknadsföraren behöver ha känsla för grafisk form och vara bra på att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. Som marknadsförare kan man också kallas marknadskoordinator, marknadsanalytiker, marknadschef eller marknadsplanerare. Se även yrket marknadsassistent.

Förmågor

Förmågor som en marknadsförare behöver ha eller utveckla:

Kreativ förmåga: Arbetet kräver ofta nytänkande och en känsla för en idé eller hur en vara ska marknadsföras.

Kommunikativ förmåga: En marknadsförare behöver vara bra på att uttrycka sig, både i tal och skrift.

Organisationsförmåga: Mycket av arbetet bedrivs i tidsmässigt avgränsade projekt.

Samarbetsförmåga: Marknadsförare arbetar ofta i team.