Budbilsförare

Budbilsförare kör personbil, skåpbil eller lätt lastbil. Man transporterar allt från kuvert till stora paket från dörr till dörr. Det är bra att ha god lokalkännedom så att man vet vilka vägar man ska välja för att ta sig fram snabbt. Jobben finns på budbilsfirmor men även på större företag och myndigheter.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Bil- och taxiförare

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio år sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att taxiförare* kommer att ha en medelgod arbetsmarknad på både fem och tio års sikt.

Efterfrågan på taxiförare bedöms vara oförändrad de närmaste tio åren. Efterfrågan på taxiresor väntas öka i takt med att befolkningen växer. En äldre befolkning kan komma att öka behovet av färdtjänst och därmed påverkar taxiförare positivt.

Tillgången på taxiförare förväntas tillgodose efterfrågan på fem och tio års sikt. Pensionsavgångarna blir stora under prognosperioden samtidigt som det kommer att finnas många som kan arbete inom yrket.

* Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för taxiförare, men yrket ingår i yrkesgruppen Bil- och taxiförare. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Budbilsförare kan vara anställda vid en budfirma eller vara egna företagare och utföra körningar åt en budfirma. Även taxiföretag arbetar med budtransporter. Större företag, myndigheter och organisationer har ofta egen personal som transporterar varor. Det är vanligt att budkörandet kombineras med annat arbete, till exempel som vaktmästare.

Arbetsuppgifter
Budbil anlitas oftast när ett företag vill ha en transport utförd snabbt och med kort varsel. Föraren hämtar och levererar varan samt hanterar de fraktsedlar och övriga papper som ska följa med varan.
Vanliga kunder är till exempel byggnadsfirmor, tidningsföretag, reklambyråer och godstransportföretag.

Budbilsförare transporterar allt från kuvert till stora paket, kylvaror och pallgods. En del budföretag arbetar även med tekniska kurirer, som gör datainstallationer.

Budbilsföraren kan få sina körningar av en beställningscentral som föraren står i kontakt med via kommunikationsradio eller mobiltelefon. Om bilen är utrustad med datakommunikation, får man sina uppdrag via en skrivare i bilen.

Körningar sker oftast i tätort eller dess närhet, till exempel till flygplatser. Det är bra om man har god lokalkännedom så man kan välja de transportvägar som är minst trafikerade och som går fortast.
Transporterna sker från dörr till dörr.

Arbetsmiljö
Arbetsplatsen är i olika typer av fordon till exempel personbil, skåpbil eller lätt lastbil.

Förmågor

Förmågor som budbilsförare behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Man bör kunna arbeta självständigt och ha initiativförmåga.

Kundfokus: Man bör ha ett fokus på kundnyttan i sitt arbete.

Organisationsförmåga: Man bör kunna planera sitt arbete.

Stresstålig: Man bör vara trevlig och bibehålla sin professionalitet även i stressade situationer.

Uppmärksam: Man bör vara uppmärksam på trafik och lyhörd för kunden.