Officersyrken

Officerare är militära ledare och har ett ansvarsfullt arbete. I yrkesrollen ingår att vara både utbildare, fackman och ett föredöme för sitt förband och anställda. Officersyrket kräver en helhetssyn och förmåga att hantera taktiska frågor. Officerens ledaregenskaper är mycket viktiga och därför övar man ständigt för att kunna leda grupper under insatser i Sverige eller utomlands. En officer är taktiskt inriktad jämfört med specialistofficer, som är mer operativt inriktad.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Försvarsmaktens huvuduppgifter är att försvara Sverige mot väpnat angrepp och bidra till fred och säkerhet i omvärlden. Och att stärka och skydda det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.

Arbetsuppgifter
Alla officerare får en markförsvarsutbildning och utbildas till lärare, fackman och chef. Att vara officer är ett ansvarsfullt arbete och officeren är alltid ledare på någon nivå. Som ledare är det viktigt att kunna motivera, entusiasmera och sätta kraft bakom orden. Som fackman på ett eller flera områden följer officeraren den tekniska utvecklingen och vidareutbildar sig ständigt.

En officer måste hela tiden ta sig an nya uppgifter. Språkkunskaper och allmänbildning har fått större betydelse liksom moral och etik. Ledaregenskaper är ett krav. En officer måste också ha bra kondition, uthållighet och styrka.

En officer i svenska fredsbevarande styrkor arbetar med att skapa en bättre tillvaro för folk i pågående konflikter. 

Man kan tjänstgöra kontinuerligt som yrkesofficer eller tidvis som reservofficer. Som reservofficer är man i Försvarsmakten en tid vid sidan av sitt civila arbete eller studier.

Arbetsplats
Arbetsplatserna är olika sjö- eller luftburna förband eller förband på flera platser i Sverige, exempelvis Stockholm, Göteborg, Skövde, Karlsborg och Boden. Arbetsplatsen kan även vara utomlands under vissa tider då tjänstgöring utomlands är ett krav. En officer i svenska fredsbevarande styrkor arbetar med att skapa en bättre tillvaro för folk i pågående konflikter. 

Förmågor

Förmågor som en officer behöver ha eller utveckla:

Fysisk och psykisk förmåga:
officeren bör ha god fysisk- och psykisk förmåga

Ledarförmåga: förmåga att tydligt föra befälet och leda förbandet.

Beslutsförmåga: förmåga att fatta beslut även under stark press.

Samarbetsförmåga: god förmåga att samarbeta.