IT-säkerhetsspecialist

När man arbetar med IT-säkerhet förebygger, upptäcker och åtgärdar man tekniska problem. I rollen är det viktigt med förståelse för både hård- och mjukvara, det vill säga både maskinerna och programmen. En annan del av arbetsuppgifterna är att sätta sig in i verksamheten för att i tid veta vilka risker som finns.

IT-säkerhetsspecialister arbetar ofta på företag som är inriktade mot IT-säkerhet, de kan också arbeta som konsulter.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en IT-säkerhetsspecialist är att se till att systemen och IT-tjänsterna är säkra och tillgängliga. Man måste känna verksamheten väl för att veta vilka hot som kan finnas och vad man ska skydda.

Omvärldsbevakning ingår i jobbet för att veta vad som är på gång. Det kan både finnas risker som fel i programvaror till att det händer något utanför systemen, det vill säga yttre hot. I båda fallen måste man vara beredd på hur det påverkar systemen. En förståelse för tekniska system i kombination med kunskap om risker, brister och hot är viktigt i rollen som IT-säkerhetsspecialist.

När man lagt upp riktlinjer för IT-säkerheten inom företaget skapar man säkerhetslösningar. IT-säkerhetsspecialisten gör risk- och sårbarhetsanalyser, granskar säkerheten i olika system och bestämmer åtgärder som behöver göras för att man ska kunna godkänna systemen ur säkerhetssynpunkt.

Säkerhetsarbetet omfattar också återkommande systemtester samt att ta fram metoder för ett bra säkerhetsarbete.

IT-säkerhetstekniker arbetar med att följa upp och administrera företagets IT-säkerhetssystem. De övervakar och kontrollerar så kallade brandväggar, dvs. dataprogram som förhindrar intrång i systemen.

IT-säkerhetskonsulter och säkerhetsanalytiker arbetar på uppdrag med att göra riskanalyser samt utformar, vidareutvecklar och inför säkerhetslösningar. Andra arbetsuppgifter kan vara att göra tekniska granskningar av säkerhetssystemen och utbilda kunder.

Arbetstider
Vissa ändringar i datasystemen, till exempel ändringar av backuprutiner kan behöva göras när datorerna står stilla. Då måste man ibland arbeta på nätter och helger.

Förmågor

Förmågor som en IT-säkerhetsspecialist behöver ha eller utveckla:

Organisationsförmåga: Rollen kräver stor förståelse för företagets organisation och verksamhet. Det är viktigt att kunna arbeta metodiskt.

Kommunikativ förmåga: IT-säkerhetsspecialisten behöver ha kontakt med många olika personer och då är det viktigt med en kommunikativ förmåga.

Säkerhetsfokus: Det är viktigt att ha ett riskmedvetande.

Uppmärksam: Det är viktigt att se hur olika faktorer kan påverka IT-systemet.