Tvätteriarbetare

Tvätteriarbetare tar hand om tvätt från företag och privatpersoner. Det kan vara allt ifrån arbetskläder och sjukhuslakan till festklänningar och dunjackor.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Det finns två huvudtyper av tvätterier: industritvätterier och konsumenttvätterier.

Arbetsuppgifter
Industritvätterier tvättar arbetskläder och textilier till hotell, restauranger, industrier, sjukhus, vårdinrättningar och liknande. Dessa tvätterier är förhållandevis stora. Många gånger äger de textilierna och hyr ut dem till sina kunder, så kallad uthyrningstvätt. Det finns dock många tvätterier som tvättar textilier som ägs av kunderna.

Vid industritvätterierna är arbetet uppdelat på olika moment. Det kan handla om att sortera tvätt, sköta maskintvätt, tumling, mangling eller vikning. Mycket av arbetet sker med hjälp av maskiner som är processtyrda, men många moment görs för hand.

Arbetet kan ledas av en arbetsledare eller gruppledare. På många industritvätterier har man infört självständiga grupper med egna arbetsområden. Det är vanligt att man växlar om och byter arbetsuppgifter med varandra.

Konsumenttvätterier tvättar för hushåll och privatpersoner. Dessa tvätterier är ofta ganska små, med några få anställda. Det innebär ofta att man får utföra många olika arbetsmoment, som till exempel sortering, för- och efterbehandling av fläckar, laddning av maskiner, pressning och strykning. Arbetet innebär också kundkontakter och viss kassatjänst vid mottagning och utlämning av tvätt.

Arbetstiderna varierar beroende på arbetsplats.

Förmågor

Förmågor som tvätteriarbetare behöver ha eller utveckla:

Samarbetsförmåga: Arbetet sker i grupp.

Serviceinriktad: Arbetet kan innebära kundkontakter.

Styrka: Arbetet kan vara fysiskt tungt, särskilt för armar och axlar.

Säljinriktad: Vid mindre tvätterier ingår ofta kassatjänst och mottagning över disk i arbetet.