Drifttekniker och supporttekniker inom IT

Drifttekniker arbetar med att underhålla servrar, infrastruktur och applikationer. Supporttekniker eller helpdesktekniker arbetar ofta med att lösa problem med datorer åt kunder eller kollegor. I båda rollerna är man expert på datorer och behöver vara bra på att lösa problem.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Datatekniker

Liten

Möjligheterna till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara hård konkurrens om jobben för drifttekniker inom IT* både på fem och tio års sikt.

Tillgången på drifttekniker inom IT kommer att vara god, men det är många som inte har rätt kompetens för de nya, mer avancerade uppgifter som kommer.

Efterfrågan av drifttekniker inom IT minskar sannolikt i framtiden. Det pågår en stark utveckling för att rekrytera personal med specialkompetenser.
Serverhallar och servicecenter ökar i antal i Sverige men de kräver sällan stor personalstyrka.
Utvecklingen av yrket leder visserligen mot att det kommer fler avancerade uppgifter, men bedömningen är att det kommer finnas gott om personer som söker dessa arbeten även på fem och tio års sikt.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat prognos för drifttekniker inom IT men yrket ingår i yrkesgruppen datatekniker. Prognosen på fem och tio års sikt ovan gäller för yrkesgruppen datatekniker


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Datatekniker

Liten

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara hård konkurrens om jobben för helpdesktekniker och supporttekniker* både på fem och tio års sikt.
Användandet av datorer och internet fortsätter att öka. Samtidigt pågår en stark utveckling mot specialkompetenser. Därför behövs allt färre supporttekniker.
Serverhallar och servicecenter ökar i Sverige de men kräver sällan stor personalstyrka.

Tillgången på personer som söker arbete som helpdesktekniker och supporttekniker är god. Utvecklingen av yrket leder visserligen mot att det tillkommer mer avancerade uppgifter, men bedömningen är att det kommer finnas gott om personer som söker dessa arbeten även på fem och tio års sikt.

Efterfrågan minskar då många arbetsuppgifter ersätts med digitala tjänster, och de arbetsuppgifter som blir kvar kan bli mer avancerade än idag och kräver längre utbildning.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat prognosen på helpdesktekniker/supporttekniker men yrket ingår i yrkesgruppen datatekniker. Prognosen på fem och tio års sikt ovan gäller för yrkesgruppen datatekniker.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Arbete med service och support till datoranvändare sker inom de flesta branscher, i företag, förvaltningar och kommuner. Arbetet med support kan även ske hos företag som säljer program eller datorer.

Arbetsuppgifter
Drifttekniker inom IT arbetar med att lösa problem inom IT-drift. Arbetsuppgifterna varierar beroende på hur stort företaget är. På ett mindre företag har man ofta bredare arbetsuppgifter och på ett större mer specialiserade uppgifter.

Vanliga arbetsuppgifter är att sköta underhåll av servrar, infrastruktur, nätverk, system och applikationer. Att lösa supportärenden, utföra installationer av applikationer, system och servrar är också vanligt.

Drifttekniker kan beställa och koordinera underhållstjänster i de fall man köper in dem av andra företag (outsourcing). Som drifttekniker kan man också arbeta i en drifthall och ha ansvar för stordriften av tekniska miljöer, då är automatik och övervakning de vanligaste uppgifterna.

När utrustning köpts in ansvarar driftteknikern för installationen av datorer, utrustning och datorprogram och för att testa så att de fungerar. Ibland anpassas datorer och datorprogram för att passa företaget. Det kan också ingå i jobbet att utbilda användarna.

Supporttekniker arbetar med att ge hjälp över telefon till kunder eller användare som har problem med sina datorer, telefoner eller system. De hjälper både de som behöver stöd med att använda datorprogram och löser fel i programmen eller datorerna. Genom att ställa frågor ringar man in vad som orsakar problemen och lotsar användaren fram till möjliga lösningar.

Man skiljer ofta på first och second line support. I first line support är man ofta först med att få kontakt med användaren. En del frågor löser man direkt, men mer komplicerade frågor skickar man vidare till de som arbetar i second line. Det blir allt vanligare att ärenden handlar om it och telefoni. Många användare behöver stöd med att till exempel komma igång och använda sin e-post och kalender i telefonen.

Gränserna mellan olika datayrken blir alltmer flytande. Läs därför även om andra datayrken, till exempel om nätverkstekniker.

Arbetstid
Beredskapstjänstgöring förekommer. Det kan innebära att du måste arbeta på nätter och helger.

Förmågor

Förmågor som drifttekniker och helpdesktekniker bör ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel:
Arbetsuppgifterna kan variera mycket, varför det är bra att vara anpassningsbar inför olika situationer.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna kommunicera med andra på ett tydligt sätt.

Samarbetsförmåga: Man bör ha lätt för att samarbeta och komma överens med människor.

Serviceinriktad: Det är viktigt att förstå vad kunder vill och agera utifrån det, att tycka om att hjälpa andra. Det gäller att behålla lugnet även om kunder är irriterade.

Stresstålighet: Som tekniker förväntas man lösa många och varierande arbetsuppgifter, ofta med kort varsel. Därför är det viktigt att kunna hantera stress.