Databasadministratör

I jobbet som databasadministratör arbetar man med att förvalta och utveckla databaser. I arbetet sköter man det dagliga underhållet men också det mer långsiktiga förvaltnings- och utvecklingsarbetet i databaser och datasystem. Man arbetar också med driften av applikationer.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Databasadministratörer arbetar ofta på företag som arbetar med drift och övervakar, optimerar och utvecklar databaserna för flera olika kunder. Man kan också vara anställd av ett företag och då sköter man företagets databaser.

Arbetsuppgifter
Databasadministratörer kan ha skiftande uppgifter. Det finns inga skarpa gränser mellan vad man gör som databasadministratör och vad man gör i andra datayrken. Databasadministratörer arbetar med det dagliga underhållet men också den mer långsiktiga förvaltnings- och utvecklingsarbetet med infrastrukturen. Det finns en mängd av olika databasmiljöer man kan arbeta inom exempelvis Oracle, MS-SQL, och DB2.

Man planerar den dagliga driften och administrationen men likaså planerar man databasernas kapacitet. Man arbetar även med kontroller av teknisk prestanda, samt skapar och förvaltar rutiner för kvalitetssäkring med fokus på databaserna. Att jobba med tillgängligheten och att ständigt effektivisera databasmiljön är två vanliga mål i arbetet.

Man jobbar ofta tillsammans med systemutvecklaren i samband med utvecklingsprojekt. Databasadministratören ska också se till att säkerhetsrutinerna fungerar så att ingen olovligen kan ta sig in i databasen.

Arbetstider
När något ska ändras i en databas kan det arbetet behöva ske när basen inte används, alltså ofta på nätter och helger.

Förmågor

Förmågor som databasadministratörer behöver ha eller utveckla:

Analytisk: Logiskt tänkande och förmåga att analysera fakta är värdefulla egenskaper i jobbet.

Problemlösning: Kunna arbeta med att finna lösningar för både utveckling och felsökning i databaserna.

Samarbetsförmåga: En databasadministratör måste ha lätt för att samarbeta och komma överens med människor.