Databasadministratör

I jobbet som databasadministratör arbetar man med att förvalta och utveckla databaser. I arbetet sköter man det dagliga underhållet men också det mer långsiktiga förvaltnings- och utvecklingsarbetet i databaser och datasystem. Man arbetar också med driften av applikationer.

Databasadministratörer arbetar ofta på företag som arbetar med drift och övervakar, optimerar och utvecklar databaserna för flera olika kunder. Man kan också vara anställd av ett företag och då sköter man företagets databaser.

Arbetsuppgifter
Databasadministratörer kan ha skiftande uppgifter. Det finns inga skarpa gränser mellan vad man gör som databasadministratör och vad man gör i andra datayrken. Databasadministratörer arbetar med det dagliga underhållet men också med det långsiktiga förvaltnings- och utvecklingsarbetet med infrastrukturen. Det finns en mängd olika databasmiljöer man kan arbeta inom, exempelvis Oracle, MS-SQL och DB2.

Man planerar den dagliga driften och administrationen men likaså planerar man databasernas kapacitet. Man arbetar även med kontroller av teknisk prestanda, samt skapar och förvaltar rutiner för kvalitetssäkring med fokus på databaserna. Att jobba med tillgängligheten och att ständigt effektivisera databasmiljön är två vanliga mål i arbetet.

Man jobbar ofta tillsammans med systemutvecklaren i samband med utvecklingsprojekt. Databasadministratören ska också se till att säkerhetsrutinerna fungerar så att ingen olovligen kan ta sig in i databasen.

Arbetstider
När något ska ändras i en databas kan det arbetet behöva ske när basen inte används, alltså ofta på nätter och helger.

Förmågor

Förmågor som databasadministratörer behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Logiskt tänkande och förmåga att analysera fakta är värdefulla egenskaper i jobbet.

Problemlösningsförmåga: Kunna arbeta med att finna lösningar för både utveckling och felsökning i databaserna.
Samarbetsförmåga: En databasadministratör måste ha lätt för att samarbeta och komma överens med människor.