Nätverkstekniker

Nätverkstekniker arbetar med den tekniska infrastrukturen på företag och organisationer. Infrastrukturen för kommunikation på ett företag utgörs av telefoni, webblösningar och datorer som sammankopplade med varandra i ett nätverk.

För att nätverket ska fungera krävs kommunikationslänkar. Länkarnas funktion utvecklas och underhålls av nätverkstekniker. Arbetsuppgifterna innebär till exempel att designa, installera, anpassa och underhålla nätverket och dess kommunikationslänkar. Ibland ger nätverksteknikern också användarsupport till de anställda.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Datatekniker

Liten

Möjligheterna till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara hård konkurrens om jobben för drifttekniker inom IT* både på fem och tio års sikt.

Tillgången på drifttekniker inom IT kommer att vara god, men det är många som inte har rätt kompetens för de nya, mer avancerade uppgifter som kommer.

Efterfrågan av drifttekniker inom IT minskar sannolikt i framtiden. Det pågår en stark utveckling för att rekrytera personal med specialkompetenser.
Serverhallar och servicecenter ökar i antal i Sverige men de kräver sällan stor personalstyrka.
Utvecklingen av yrket leder visserligen mot att det kommer fler avancerade uppgifter, men bedömningen är att det kommer finnas gott om personer som söker dessa arbeten även på fem och tio års sikt.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat prognos för drifttekniker inom IT men yrket ingår i yrkesgruppen datatekniker. Prognosen på fem och tio års sikt ovan gäller för yrkesgruppen datatekniker


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Som nätverkstekniker kan man både vara anställd och arbeta som konsult. Man arbetar på företag och organisationer med infrastukturen, med andra ord kan man möta en nätverkstekniker i stort sätt var som helst.

Arbetsuppgifter
Nätverksteknikern installerar och anpassar enheter som sköter kommunikationen i nätverket, till exempel routrar (enheter som kopplar samman nätverk med varandra) och switchar (en växel/funktion som styr trafiken mellan nätverken). I arbetet ingår att göra nätet säkert, till exempel installera brandväggar. Att installera program och anpassa dem till befintligt nätverk är också vanliga arbetsuppgifter.

Ett nära samarbete med den som sålt nätverket, och till exempel systemutvecklare som utvecklar datasystemet, är viktigt. Att skriva manualer till användarna och att kunna hålla utbildningar i hur det fungerar ingår också i arbetsuppgifterna.

Nätverkstekniker som arbetar med webbutveckling vidareutvecklar den tekniska infrastrukturen i form av webblösningar. Sedan testas de nya produkterna och användarna informeras om nyheterna. En nätverkstekniker måste hela tiden planera för framtida utveckling av nätverket.

På små företag har nätverkstekniker ofta flera olika uppgifter medan arbetet blir mer specialiserat på större företag.

Nätverksteknikern kan också sköta datakommunikation, drift och datasäkerhet i större nätverksmiljöer med datorer på olika orter och i olika länder (globala nätverk). Det är ett arbete som kräver djupare kunskaper. Ibland kallas man då kommunikationstekniker då arbetar man med bredare kommunikationsfrågor och har ofta arbetsledande uppgifter.

Kommunikationsspecialisten
eller nätverksspecialisten planerar och designar nätverk för IT-lösningar. De bestämmer vilken teknik man ska välja, hur nätet ska vara dimensionerat och vad man ska kunna uppnå med det.

Nätverken får allt oftare en virtuell form vilket leder till att kunskapen om säkerhetslösningar i den nya tekniken blir viktig. Det brukar kallas switchteknik, man uppdaterar och sköter driften av så kallade switchmiljöer. IP-telefoni och goda kunskaper inom olika trådlösa nätverkstekniker blir också allt viktigare.

En annan benämning som förekommer är nätverksadministratör. De arbetar i allmänhet med lokala nätverk och ger service till användarna. De installerar och anpassar nya applikationer till nätverket, sköter programuppdateringar till användarna och löser problem som uppstår med till exempel adresser, lösenord och e-postfunktioner.

Arbetstid
Det kan förekomma att du måste tjänstgöra på nätter och helger. Jourtjänstgöring förekommer.

Förmågor

Förmågor som en nätverkstekniker behöver ha eller utveckla:

Samarbetsförmåga: Kunna hantera både systemutvecklare och kunder.