Försäkringsförmedlare

En försäkringsförmedlare arbetar oftast på ett försäkringsförmedlarföretag. I sitt arbete utgår försäkringsförmedlaren från den enskilde kundens behov, jämför försäkringar och ger råd om vilka försäkringar som är bäst utifrån kundens förutsättningar. Därför måste en försäkringsförmedlare ha bred kunskap om olika försäkringslösningar.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Försäkringstjänstemän m.fl.

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingens bedömning är att det blir en medelgod arbetsmarknad för försäkringstjänstemän både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på försäkringstjänstemän kommer att öka något de närmaste tio åren. I takt med att branschen blir allt mer regelstyrd, väntas efterfrågan på försäkringstjänstemän och deras kompetens öka. Efterfrågan på försäkringar väntas öka, vilket ökar behovet av försäkringstjänstemän.

Tillgången på försäkringstjänstemän väntas bli god och motsvara den förväntade efterfrågan, vilket ger en balanserad arbetsmarknad under prognosperioden. Inflödet från bland annat utbildningssystemet och personer som kommer från andra yrken förväntas täcka upp pensionsavgångarna.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Försäkringsförmedlare arbetar på små eller stora försäkringsförmedlarföretag, och kan också vara egenföretagare. Förmedlaren kan jämföras med en konsult - en person som anlitas för att hjälpa kunden att hitta rätt i försäkringsdjungeln.

Arbetsuppgifter
En försäkringsförmedlare är ofta specialiserad antingen inom liv- eller sakförsäkring. Förmedlaren kan sluta avtal med försäkringsbolag som innebär att denne enbart förmedlar produkter från det bolaget. Förmedlaren kan också arbeta utifrån s.k. ”opartisk analys”, vilket då innebär att förmedlaren jämför ett tillräckligt stort antal försäkringslösningar som sedan presenteras för kunden. Det viktiga är att kunden informeras hur förmedlaren arbetar.

För att försäkringsförmedlaren ska kunna bistå kunden med råd, behöver förmedlaren en fullmakt. Fullmakten ger förmedlaren behörighet att inhämta information om kundens försäkringsinnehav från försäkringsbolagen. Tillsammans med kunden går förmedlaren sedan igenom kundens situation, analyserar försäkringsbehovet och inhämtar offerter. Efter att ha tagit in offerter från olika försäkringsbolag och förhandlat om priser och villkor presenterar förmedlaren ett skräddarsytt urval av försäkringslösningar för kunden. Förmedlaren kan få uppdrag som gäller en enskild försäkring, men det kan också handla om löpande skötsel av hela kundens försäkringsinnehav.

Arbetet ställer höga krav på dokumentation. Förmedlingstillfället och rådgivningen till kunden ska dokumenteras i en handling som ska lämnas till kunden. Mycket tid går därför till kontorsarbete. Samtidigt har de flesta försäkringsförmedlare en egen säljbudget. Det gäller att uppnå den budget som satts. Det kan innebära att det tidvis blir mycket jobb.

Det finns lagar och regler som styr hur försäkringsförmedlaren ska arbeta. Finansinspektionen sköter den statliga tillsynen av alla verksamma förmedlare. De ger ut föreskrifter och allmänna råd som en förmedlare måste följa. Exempelvis måste förmedlaren anpassa sin rådgivning efter kundens önskemål och behov. Förmedlaren har också gentemot konsumenter en avrådningsplikt, vilket innebär en skyldighet att avråda kunden från att fatta beslut som är olämpliga med hänsyn till kundens förutsättningar.

Arbetstid
Både privatpersoner och företag kan få hjälp av försäkringsförmedlare. Det mesta arbetet sker på dagtid.

Förmågor

Förmågor som en försäkringsförmedlare behöver ha eller utveckla:

Analytiskt tänkande: Jobbet som försäkringsförmedlare kräver en god analytisk förmåga och kunna jämföra olika försäkringsalternativ utifrån fakta, men också med utgångspunkt från samtalet med kunden.

Branschkunskaper: För att kunna ge kunderna rätt råd måste försäkringsförmedlaren ha stor kännedom om vilka försäkringar som erbjuds hos olika försäkringsbolag och ha goda kunskaper om branschen.

Noggrann: Det är i arbetet som försäkringsförmedlare viktigt att vara noggrann och ansvarstagande.

Serviceinriktad: En försäkringsförmedlare behöver förstå vad kunderna vill ha och i sitt arbete agera utifrån det.

Säljinriktad: Arbetet innehåller både många kundkontakter. Därför är det viktigt att vara utåtriktad och säljande.
 
Tidshantering: Att planera och använda sin egen tid är viktigt för att utföra arbetet så effektiv som möjligt.