Naprapat

En naprapat arbetar främst med att lindra smärta och förbättra muskler och leders funktion med hjälp av manuella behandlingstekniker samt rådgivning. Manuell behandling innebär att behandlingen utförs med händerna vilket betyder att man som naprapat har mycket fysisk kontakt med andra människor. De flesta naprapater är privatpraktiserande.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

De flesta naprapater arbetar som egna företagare, på egen klinik eller tillsammans med andra vårdgivare. Många samarbetar med personal vid idrottshallar, gym, simhallar, workoutlokaler eller liknande. Ungefär hälften av Sveriges landsting subventionerar vård hos naprapat genom vårdavtal och vårdval, och i vissa landsting är naprapater anställda på vårdcentraler.

Företag anlitar också naprapater som en hjälp i arbetet med såväl hälso- och sjukvård som friskvård. Att vara naprapat innebär också att man ska kunna leda till exempel ryggskolor eller kurser i friskvård. Detta är speciellt viktigt om man arbetar inom företagshälsovården.

Arbetsuppgifter
Naprapater är specialister på rygg-, led- och muskelbesvär. När man träffar en ny patient tar man först reda på detaljer om besvären och ställer diagnos både genom samtal med patienten och genom noggrann undersökning. Det är viktigt att ta reda på att patientens smärtor inte beror på någon sjukdom som borde behandlas av läkare.

Grundläggande för en naprapat är att lindra patientens smärta. Det görs på olika sätt, bland annat genom att behandla muskler och bindväv med tekniker som töj och massage. Man återskapar rörelseförmågan i leden genom så kallad ledmobilisering och ledmanipulation. Det mesta av behandlingen görs med händerna, men det krävs ingen speciell fysisk styrka utan handlar istället om att ha rätt teknik. Andra viktiga delar av naprapatens arbete är träningsrådgivning, rehabilitering samt sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete. Naprapater arbetar ofta med idrottsskador.

Det är viktigt för naprapaten att försöka hitta orsaken till patientens besvär. Det kan till exempel innebära att ta reda på om patientens arbetsställning och arbetssituation ser ut, samt om patienten har en bra balans mellan styrka och rörlighet. Ofta involveras patienten i sin rehabilitering genom att man lägger upp ett individuellt anpassat träningsprogram. Viktigt är också att försöka förebygga återkommande besvär genom rådgivning och träning.

Förmågor

Förmågor som en naprapat behöver ha eller utveckla:

Lyftteknik: Naprapater behöver ha kunskap i hur man lyfter rätt för att undvika skador.

Noggrannhet: Som naprapat behöver man vara noggrann för att genomföra arbetet på ett korrekt sätt för att minska risken för misstag vid exempelvis diagnostisering och behandling.

Problemlösning: Man behöver som naprapat kunna lösa problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang.