Kiropraktor

Kiropraktorer behandlar oftast smärtproblem som exempelvis ryggont och huvudvärk men jobbar även i förebyggande syfte. Arbetet innebär mycket fysisk kontakt med andra människor. I jobbet måste man ha goda medicinska kunskaper och tekniska färdigheter samt använda rätt teknik. De allra flesta kiropraktorer är egna företagare.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

De flesta kiropraktorer driver sin egen privata klinik medan andra jobbar i team på en större klinik. Ibland finns man även på vårdcentral eller liknande.

Arbetsuppgifter
Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder fritt översatt ”att utföra för hand”. Precis som namnet antyder använder kiropraktorn sina händer för att undersöka och behandla patienternas besvär. De vanligaste besvären som kiropraktorn behandlar är ryggont, huvudvärk, nackspärr och ischias, men även behandling av idrottsskador och arbetsrelaterade besvär är vanligt förekommande.

Kiropraktorn kartlägger patientens sjukdomshistoria, medicinering och andra behandlingar. Det är viktigt att sätta sig in i personens arbetssituation, fritidsaktiviteter och allmänna aktivitetsnivå för en god helhetsbild av patientens situation. Resultatet av undersökningen av leder och muskler vägs samman med intervjun och resulterar i en diagnos. Slutligen görs en behandlingsplan. Vid behov ska kiropraktorn hänvisa till andra specialister inom sjukvården.

Under behandlingen använder kiropraktorn olika exakta handgrepp riktade mot den led som inte fungerar normalt. Det är viktigt att man som kiropraktor har goda tekniska färdigheter och använder rätt teknik för att undvika egna besvär.

I kiropraktisk behandling ingår även kostråd, ergonomisk rådgivning och individuellt anpassade rehabiliteringsprogram.

Förmågor

Förmågor som kiropraktorer behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Det är viktigt att kunna sätta sig in i patientens situation.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att vara en god lyssnare och ha en dialog med patienten.

Noggrannhet: Som kiropraktor är det viktigt att väga in olika delar av patientens liv för att få en helhetsbild så att man ger rätt behandling.