Djurvårdare vid djurpark

Som djurvårdare i djurpark ser man till att djuren får sin dagliga skötsel. Djurvårdaren är också den som märker om ett djur börjar bli sjukt. Arbetet innebär att dagligen utfodra och vattna djuren samt hålla rent i burar, hägn, akvarier, terrarier, stallar och andra utrymmen.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Djuruppfödare/Djurskötare

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att djurskötare kommer att ha medelgoda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på djurskötare kommer att minska något de närmaste tio åren. Jordbruket förväntas sysselsätta färre personer. Samtidigt gör utvecklingen mot allt större gårdar med fler djur att möjligheterna att bli anställd som djurskötare kan öka. Pensionsavgångarna kommer vara stora under hela prognosperioden, men det är inte självklart att alla pensioneringar ersätts. 

Tillgången på utbildade djurskötare blir i stort sett tillräcklig. Det kommer att vara mindre konkurrens om jobben för djurskötare med inriktning mot lantbruksdjur och hårdare konkurrens för dem som har inriktning mot husdjur och hästar. Färre utbildar sig med inriktning mot lantbruksdjur, vilka därför riskerar att bli för få. Tillgången minskar då en del av de som läser utbildningen väljer att gå vidare till andra yrken eller högre studier istället för att börja arbeta som djuruppfödare eller djurskötare.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Arbetet som djurvårdare i djurpark innehåller många olika delar. Det är både ett utåtriktat serviceyrke samtidigt som det är ett fysiskt tungt arbete med skötseln av djuren.

Arbetsuppgifter
Djurvårdare arbetar med att utfodra djuren och ge dem vatten. De ser till att det är rent i burar, hägn, akvarier, terrarier, stallar och andra utrymmen.

Arbetet kan vara tungt, särskilt skötseln av större djur, som äter stora mängder foder och producerar mycket gödsel. Stora delar av arbetet görs med hjälp av skottkärra, hink, grep och skyffel. På djurparker som sträcker sig över stora ytor är det vanligt att djurvårdaren transporterar foder och gödsel med hjälp av traktor.

Djurvårdare behöver känna till regler för djurskydd, till exempel för att kunna göra inhägnader som är godkända. Man ska också ha kunskap i etologi, läran om djurens beteende. Det kan ingå i djurvårdarens arbete att avliva djur, till exempel när man bedömer att skadade djur som hittats av privatpersoner inte kan räddas. Man föder också upp djur, till exempel kaniner, som används som foder åt rovdjur.

Djurvårdaren sköter om djur som är sjuka men håller framförallt ett öga på djurens hälsa för att förebygga sjukdom och kallar på veterinär om så behövs. Djurvårdaren ger också nyfödda ungar den skötsel de behöver. Man deltar även i arbetet med att föda upp och sköta djur som är utrotningshotade.

Information till barn och andra besökare är en viktig arbetsuppgift. Djurvårdaren informerar om djuren, deras naturliga miljö och om samspelet mellan djur och människa. I vissa djurparker kan man arbeta som guide. Djurvårdare samarbetar bland annat med djursjukskötare, veterinärer och med andra djurskötare.

Målning och reparationer kan ingå i arbetsuppgifterna, liksom visst trädgårds- och renhållningsarbete vid mindre djurparker.

Arbetsmiljö

Arbetet utförs utomhus, året runt. Det kan vara fysiskt tungt, både skötseln av djuren och andra arbetsuppgifter.

Förmågor

Förmågor som djurvårdare behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Det är viktigt att kunna arbeta sälvständigt och ha initiativförmåga.

Kommunikativ förmåga: Att informera besökare om djurens beteende är vanliga arbetsuppgifter.

Rörlighet: Arbetet är ofta fysiskt krävande och innebär att röra sig över stora områden, in och ut ur hägn.

Styrka: En stor del av arbetet är att utfodra djuren, det är ett tungt arbete som kräver styrka.