Åklagare

En åklagare behöver vara nyfiken för att ta reda på alla fakta. När det finns en misstanke om att ett brott har inträffat är det ofta åklagaren som leder utredningen. Det görs i nära samarbete med polisen. Sen beslutar åklagaren om åtal ska väckas eller inte. Vid rättegången framträder åklagaren i domstol och driver åtalet. Då behöver åklagaren ha gott omdöme och vara logisk och saklig.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Åklagaren arbetar vid Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten.

Arbetsuppgifter
I det svenska rättsväsendet är åklagaren den som driver arbetet för att rättegångar ska kunna genomföras. Åklagaren är den som utreder brott, beslutar om åtal ska väckas eller inte och framträder i domstol om det blir en rättegång.

Åklagaren genomför en förundersökning för att bedöma om ett brott har begåtts. Det här betyder att åklagaren samarbetar tätt med polisen. Ibland besöker åklagaren brottsplatsen när undersökningen pågår. Åklagaren kan själv besluta om att frihetsberöva (anhålla) personer eller att göra husrannsakan i någons bostad. Ibland kan hen begära hos domstolen att en misstänkt person ska häktas, ges reseförbud eller ha anmälningsplikt hos polisen. Det är för att inte fler brott ska ske eller för att inte bevis ska röjas undan. Ofta handlar det om att fatta snabba beslut.

Om åtal väcks blir det rättegång. Då ska åklagaren bevisa att den som är åtalad för ett brott är skyldig. Det görs på ett sakligt vis där åklagaren lägger fram bevis och håller förhör med den som står som åtalad. Det är viktigt att åklagaren är objektiv. Finns det information som kan vara till den åklagades fördel så måste åklagaren även presentera denna.

Under rättegången beskriver åklagaren hur brottet har utförts. Det kallas för sakframställan. All information kommer från förundersökningen. Sedan är det dags för bevisning. Då tar åklagaren fram de sakliga bevis som finns och passar på att ställa frågor till den åklagade och ibland också till vittnen som kallats in. Det är också vanligt att man förhör eventuella brottsoffer.

Sist gör åklagaren en plädering, en sammanfattning. Här ger åklagaren sin bild av det som har kommit fram under förhören med hjälp av bevis. Sedan ger åklagaren förslag på straff för den som har åtalats. Innan domstolen börjar sin diskussion om rättsärendet så har den som åtalats ytterligare en chans att uttala sig.

Beslutet om straff eller friande fattas av domstolen och det beslutet kallas för en dom. Domen är brukar ta en till två veckors tid efter avslutad rättegångsförhandling.Under tiden rättegången hålls är rätten eller domstolen som det också kallas domarens arbetsplats. Vanligast arbetar åklagaren en eller två dagar i veckan i domstol. Ibland kan en rättegång ta flera månader på heltid om det är ett komplicerat brott.

De flesta åklagare arbetar med alla slags brottmål. En del åklagare är specialiserade. Det kan vara till exempel ekonomiska brott, miljöbrott, IT-brott, grova våldsbrott eller narkotikabrott.

Arbetstid

Åklagaren arbetar vanligen dagtid men med oreglerade arbetstider. Det måste alltid finnas en åklagare tillgänglig och därför är en åklagare schemalagd för arbete vissa kvällar, nätter och helger.

Förmågor

Förmågor som åklagare behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Att utifrån insamlade fakta bedöma om åtal ska väckas eller inte.

Beslutsförmåga: Att kunna fatta snabba och ibland svåra beslut.

Kommunikativ förmåga: Att kunna förhöra vittnen och samarbeta med polisen. Att på ett sakligt sätt kunna framträda i rätten.

Samarbetsförmåga:
Att kunna samarbeta med andra på ett bra sätt för att hitta bra lösningar.