Kriminalvårdare

Kriminalvårdare arbetar på någon av Kriminalvårdens anstalter och häkten och har den dagliga kontakten med de intagna. Säkerhet och ordning är viktigt, men en stor del av arbetet handlar om att förbereda klienterna inför ett liv utan kriminalitet. Den som söker sig till yrket bör vara stabil, empatisk och ha en vilja att göra skillnad för andra.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Kriminalvårdare arbetar på häkten, fängelser och med frivård i hela landet.

Arbetsuppgifter
Kriminalvårdens mål är att de intagna ska vara bättre rustade att leva ett liv utan kriminalitet och missbruk efter att de har avtjänat sitt straff.

Genom samtal och vägledning försöker kriminalvårdaren få de intagna att tänka över sin situation. Det kan till exempel handla om att motivera en missbrukare att söka behandling eller att ändra livsmönster.

Viktiga delar i kriminalvårdsarbetet handlar om planering inför frigivning och att motivera klienterna att delta i meningsfulla aktiviteter. De kan bestå av arbete, studier, behandling eller fritidssysselsättningar. Många intagna behöver också hjälp med att träna vardagsrutiner. Det kan vara att passa tider eller att sköta ett hushåll.

I kontakten med intagna övervakas säkerhet och ordning. Man gör närvarokontroller, visiterar intagna och lokaler. Ibland är man med under transporter, till exempel till andra anstalter, domstol eller sjukhus. Att hjälpa till med kontakter med myndigheter och anhöriga ingår också i arbetet.

Arbetet som kriminalvårdare bedrivs i arbetslag.

Som kriminalvårdare har man möjlighet att vidareutbilda sig och specialisera sig inom en rad områden. Till exempel kan man fördjupa sig i klientarbetet eller arbeta mer inriktat mot säkerhetsfrågor.

Arbetstid
Kriminalvårdare arbetar antingen dag, kväll eller natt och ibland vissa helger eftersom verksamheten i Kriminalvården pågår dygnet runt.

Förmågor

Förmågor som kriminalvårdare behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Som kriminalvårdare behöver man ha en humanistisk grundsyn och en empatisk förmåga. Man behöver kunna sätta sig in i och förstå hur en annan person tänker och känner.

Förmåga att inspirera och stödja andra: Kunna skapa ett samspel med klienten. Att tro på alla människors möjlighet till förändring.

God fysik: Arbetet kräver att du vid vissa tillfällen måste agera fysiskt.

Konflikthanteringsförmåga
: Kriminalvårdare behöver kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Psykiskt stabil: Att kunna behålla lugnet om klienter blir hotfulla eller i andra svåra situationer.

Självkännedom: Att vara trygg i sig själv, tydlig, stabil och kunna sätta gränser. Personlig mognad värdesätts i yrket.

Säkerhetsfokus: Ha god kontroll över sin egen och klientens säkerhet.