Hyveloperatör

En hyveloperatör sköter maskiner som hyvlar sågat virke. Det är ett precisionsarbete som kräver noggrannhet. I arbetet ingår att ställa in och programmera maskinerna, kontrollera och övervaka hyvling, ansvara för att resultatet blir bra och sköta underhåll på maskinerna. Hyveloperatörer behöver ha kunskaper om trä som material och även ha kompetens i mekanik och datakunskap.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Hyveloperatörer kan arbeta på ett hyvleri i anslutning till ett sågverk, på ett fristående hyvleri eller trävaruföretag.

Arbetsuppgifter
Hyveloperatören sköter maskiner som hyvlar sågat virke. Tidigare har man kallats hyvlare men idag används denna benämning alltmer sällan.

Moderna hyvelmaskiner är utrustade med datasystem för verktygsinställning och hyveloperatören kodar in värden för inställningen i programmet. De provkör maskinerna och kontrollerar att virket får exakta mått och ytor. De övervakar hyvlingen. Man arbetar med mycket små toleranser och de moderna hyvelmaskinerna går mycket snabbt.

I arbetsuppgifterna ingår också att slipa verktygen till maskinerna, till exempel hyvelstål och fräsar. På stora hyvlerier kan slipning av verktygen vara en tjänst som hyvlerierna köper in av externa företag.

En hyvelmästare har lång erfarenhet och kan också ha arbetsledande uppgifter.

Arbetsmiljö
Hyvelmaskinerna är numera inbyggda och bullernivån är låg. Trädamm förekommer och kan orsaka allergiska reaktioner hos den som är känslig även om man har lyckats minska problemet genom nya effektivare ventilations-, spån- och dammutsugningssystem.

Förmågor

Förmågor som hyveloperatörer behöver ha eller utveckla:

Kvalitetsinriktad: Ha fokus på resultatet och att producera med kvalitet.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att sköta och övervaka de maskiner man arbetar med.

Produktivitetsfokus: Att kunna producera tillfredsställande resultat på kort tid, att lösa eventuella problem i produktionen så de blir så kortvariga som möjligt.

Regel och instruktionsfokus: Det är viktigt att kunna följa instruktioner för hur maskiner och robotar ska programmeras och att kunna läsa och förstå ritningar.

Samarbetsförmåga: Maskinoperatörer måste kunna arbeta tillsammans med andra i grupp.

Stresstålighet: När det uppstår problem i produktionen måste man kunna tänka klart och snabbt kunna hitta lösningar.

Säkerhetsfokus: Förmåga att kunna förutse risker i arbetet.