Virkesmätare

Virkesmätare mäter mängden virke som levereras till industrier och bedömer kvaliteten så att virket värderas och sorteras rätt. Virkesmätare bedömer kvalitet och tittar efter kvist, röta eller insektsskador på virket. Ofta arbetar man vid ett trasportband, men mätningen kan också ske ute där virket är lastat på bil. Det är viktigt att vara uppmärksam, noggrann och självständig i arbetet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

En virkesmätare arbetar vid sågverk eller en massaindustri, men även vid värmeverk eller virkesterminaler. Virkesmätaren är anställd av en särskild virkesmätningsförening.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för virkesmätare kan variera beroende på vilken typ av industri man arbetar inom.
Om mätplatsen är vid ett sågverk arbetar man normalt från en manöverstol vid en transportör, ett transportband där stockarna passerar förbi på en bana, en i taget. Virkets volym mäts automatiskt och registreras i en dator. Man kontrollerar även stockarna med hjälp av monitorer när de åker förbi på transportbandet.

Virkesmätare bedömer varje stocks kvalitet och kompletterar med andra uppgifter som beskriver stocken. Kvist, röta och insektsskador är exempel på sådant som en virkesmätare tittar efter. Utifrån trädslag och stockens diameter sorteras virket automatiskt i olika fack. Det är virkesmätaren som ser till att virke från olika leveranser inte blandas samman. I arbetet är det viktigt att kunna fatta snabba beslut, vara uthållig och kunna ta in stora mängder information samtidigt.

Virket till massaindustrin mäts istället när det ligger i trave på bil. Med hjälp av en mätribba uppskattar virkesmätaren lastens volym. Det sker oftast från en mätbrygga utomhus. Också massaveden ska bedömas vad gäller kvalitet. Det förekommer också att man som virkesmätare mäter och väger laster av flis, spån, bark eller returpapper.
Virkesmätare har daglig kontakt med de personer som transporterar virket och ibland med dem som sålt eller köpt virket. Man träffar personer som kan ha synpunkter på arbetet och som virkesmätare måste man därför vara självständig och opartisk även när man utsätts för påtryckningar.

Arbetstid
Under månaderna mars till juli är det högsäsong och då kan övertidsarbete förekomma. I takt med att virkesflödet har utjämnats under året och arbetet koncentrerats till större industrier har säsongsvariationerna minskat. Ett fåtal virkesmätare är säsongsanställda.

Skiftarbete förekommer.

Förmågor

Färdigheter som det är bra för en virkesmätare att ha eller utveckla:

Beslutsförmåga: Gott omdöme och förmåga att fatta snabba beslut är viktigt.

Koncentrationsförmåga: Virkesmätare som kontrollerar virke på ett transportband måste ha förmåga att koncentrera sig för att upptäcka ev. skadat virke.

Kvalitetsinriktad: Att producera resultat som håller hög kvalitet. Det är viktigt att kvaliteten på virket bedöms på rätt sätt både för skogsägaren och för den som köper virket.

Noggrannhet: Virkesmätare måste vara noggranna i arbetet med att kontrollera virkets kvalitet, arbetet går snabbt och kräver att man är fokuserad.

Självständighet:
Som virkesmätare måste man vara självständig och opartisk i sitt arbete.