Maskinoperatör inom textilindustrin

Maskinoperatörer inom textilindustrin arbetar med tillverkning av vävda eller stickade tyger, eller med färgning eller tryckning på textilier. De kan även rita, skära ut och sammanfoga av tekniska textila produkter eller arbeta med andra avancerade produktionssätt så som laser eller ultraljud. Många av arbetsuppgifterna är idag automatiserade men kräver ofta även manuella insatser. Via bildskärmar och instrumentpaneler följer man produktionen och kontrollerar att kvaliteten på tillverkningen är som den ska. I arbetet ingår också att åtgärda olika störningar som kan ske i produktionen.

Maskinoperatörer arbetar på industriföretag.

Arbetsuppgifter
Vävare, vävlagare, varpoperatör, stickare, digitaltryckare och textilfärgare är några inriktningar man kan ha som maskinoperatör inom textilindustrin. Många av arbetsuppgifterna är automatiserade och man kallas numera ofta maskinoperatör eller processoperatör.

Maskinoperatörer inom textilindustrin ansvarar ofta för flera maskiner. De följer processen via bildskärmar och instrumentpaneler och kontrollerar regelbundet att kvaliteten på tillverkningen är som den ska. Det ingår också i arbetet att åtgärda olika störningar i produktionen och rapportera in eller reparera maskinerna när det behövs.

Även om det manuella arbetet inom textilindustrin minskar förekommer arbetsmoment som exempelvis att byta drev (ett slags kugghjul), att trä kammar i vävmaskiner, byta garnspolar eller sätta till färg till maskinen. Förutom arbete med produktionen arbetar men även med ställ och underhåll av maskinerna.

Arbetstider
Den vanligaste arbetstiden inom textilindustrin är dagarbete. En stor del av tillverkningen bedrivs dock under skiftgång.

Förmågor

Förmågor som är bra att ha eller utveckla som maskinoperatör inom textilindustrin:

Kvalitetsfokus: Det är viktigt att maskinoperatörer producerar produkter som håller hög kvalitet.

Resultatinriktad: Att kunna producera tillfredställande resultat på kort tid, att lösa eventuella problem i produktionen så de blir så kortvariga som möjligt.

Regel- och instruktionsfokus: förmåga att styra och övervaka maskinerna och kontrollera fortlöpande kvalitén på tillverkningen.

Samarbetsförmåga: Maskinoperatörer måste kunna arbeta tillsammans med andra i grupp.