Vaktmästare

Vaktmästare arbetar med service, underhåll och reparationer av lokaler och anläggningar. Vanliga arbetsplatser är kontor, skolor, förskolor, sjukhus och idrottsanläggningar. Arbetet är serviceinriktat med tekniska och praktiska inslag. Vaktmästaren behöver ha förmåga att ta egna initiativ och skapa goda relationer med människor inom olika verksamheter.

Vaktmästare arbetar bland annat på skolor, idrottsplatser, sjukhus och kontor. En del vaktmästare arbetar i bemannings- eller servicepooler där man åker ut på olika uppdrag inom ett verksamhetsområde.

Arbetsuppgifter
Vaktmästare arbetar med att ge stöd och service till verksamheter. Som vaktmästare löser man små och stora problem som kan uppstå i verksamheten. Övergripande arbetsuppgifter som ofta ingår i yrket är:

● Post- och godshantering
● Varubeställningar och leveranser
● Reparation och byte av föremål som är trasiga
● Möblering av lokaler och montering av inventarier
● Transporter av olika slag
● Kontroll av teknisk utrustning
● Kontroll av larm- och låssystem
● Kort- och nyckelhantering
● Ansvar för förråd och lagerutrymmen
● Snöröjning och gräsklippning

Det finns många olika arbetsområden för vaktmästare, nedan ges en kortfattad beskrivning av de vanligaste.

Kontorsvaktmästare arbetar med kontorsservice. Vaktmästaren fyller på kontorsmaterial, underhåller kaffemaskiner och sköter viss administration. Det är inte ovanligt att även hoppa in i kontorets reception vid vissa tillfällen.

Sjukhusvaktmästare arbetar mycket med transporter. Det kan handla om att förflytta patienter mellan olika avdelningar, skicka prover till labbet eller transportera tvätt och riskavfall. Transport av avlidna människor ingår i arbetet.

Skolvaktmästare sköter om skolans lokaler och skolgård. Utöver praktiska arbetsuppgifter är en viktig del i arbetet att skapa goda relationer med elever och lärare samt att bidra till trygghet och trivsel på skolan.

Idrottsplatsvaktmästare arbetar med skötsel och drift av idrotts- och friluftsanläggningar, till exempel fotbollsplaner, ishallar och motionsspår. Vaktmästaren ser bland annat till att utrustningen på idrottsplatsen fungerar och finns tillgänglig för besökare.

Kyrkvaktmästare förbereder kyrkan för gudstjänster och andra aktiviteter. I arbetet ingår att ansvara för ljud, ljus och kyrkans inventarier. Praktiskt kyrkogårdsarbete som skötsel av grönytor och gravar sköts ofta av en kyrkogårdsvaktmästare.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar mellan inriktningarna och följer ofta den verksamhet man jobbar i.

Förmågor

Förmågor som vaktmästare behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: En vaktmästare bör vara anpassningsbar och ha lätt för att ta till sig olika arbetsuppgifter eftersom arbetet är mycket varierande.

Initiativförmåga: Det är viktigt att ha ett öga för vad som behöver göras inom verksamheten man jobbar i. Arbetet är ofta självständigt och vaktmästaren behöver kunna ta egna initiativ.

Problemlösningsförmåga: Vaktmästaren ställs ofta inför nya praktiska eller tekniska utmaningar och behöver kunna lösa de problem som uppstår.

Serviceinriktad: Vaktmästaren behöver ha en god servicekänsla och hjälpa till där det behövs.

Social förmåga: Vaktmästarens arbete är oftast mycket socialt. Det är viktigt att ha ett bra bemötande och vara tillmötesgående eftersom man har nära kontakt med kunder, besökare och annan personal.