Vaktmästare

Vaktmästare arbetar med skötsel, underhåll och reparationer av lokaler och anläggningar. Arbetet är serviceinriktat med tekniska och praktiska inslag. Det kan handla om att kontrollera system, göra varubeställningar och ansvara för transporter. Arbetet kräver att vaktmästaren tar egna initiativ.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Vaktmästare arbetar bland annat på skolor, idrottsplatser, företag, organisationer och inom vården.

Arbetsuppgifter
Vaktmästare arbetar med stöd och service till verksamheter. Exempel på övergripande arbetsuppgifter som ofta ingår i yrket:

● Kontrollera larm- och låssystem
● Kontrollera värme- och ventilationssystem
● Kort- och nyckelhantering
● Reparera eller byta ut saker som är trasiga
● Se till att teknisk utrustning fungerar
● Hjälpa till vid flytt och möblering
● Köpa in material via datorsystem
● Hämta eller ta emot varor
● Transportera mat
● Ansvara för miljöhus

Inriktningar
Det finns många olika inriktningar för vaktmästare, arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats.

Skolvaktmästare sköter om skolans lokaler, inredning och skolgård. De har hand om förråd och lagerutrymme, ser till att skolan är larmad för natten och hjälper elever och lärare med praktiska saker. Vaktmästaren är en viktig vuxenkontakt för eleverna.

Idrottsplatsvaktmästare sköter om idrottsplatser, till exempel fotbollsplaner och friidrottsarenor. Det kan handla om att klippa, vattna och linjera gräsmattor. Vaktmästaren ser till att utrustningen på idrottsplatsen fungerar och finns tillgänglig för besökare.

Sjukhusvaktmästare
arbetar mycket med transporter. Det kan handla om att förflytta patienter mellan olika avdelningar, skicka akuta prover till labbet eller att transportera tvätt, sopor och riskavfall. Även transport av avlidna människor kan ingå i arbetet.

Kyrkvaktmästare förbereder kyrkan för dop, vigslar och begravningar. Praktiskt kyrkogårdsarbete som gravskötsel, skottning och sandning sköts ibland av kyrkvaktmästaren. Kyrkvaktmästaren samarbetar med andra yrkesgrupper inom kyrkan, till exempel präst, kantor, diakon och församlingspedagog.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar mellan inriktningarna. Skolvaktmästare arbetar ofta dagtid. För idrottsplatsvaktmästare kan det handla om tidiga morgnar, kvällar och helger. Arbete under nätter förekommer ibland för sjukhusvaktmästare. Jour och beredskap ingår i vissa tjänster.

Förmågor

Förmågor som vaktmästare behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Kyrkvaktmästarens arbete ställer krav på empatisk förmåga då man träffar många människor i olika situationer i livet.

Förmåga att vara flexibel:
En vaktmästare bör kunna hantera förändringar och vara flexibel eftersom arbetsuppgifterna varierar från dag till dag.

Initiativförmåga: Arbetet är självständigt och vaktmästaren bör kunna ta egna initiativ.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt med kommunikativ förmåga och ett bra bemötande eftersom vaktmästare har nära kontakt med kunder, besökare och andra yrkesgrupper.

Kundfokus: En vaktmästare har mycket kundkontakter och behöver vara lyhörd för vad kunder vill och agera utifrån det.

Problemlösningsförmåga: Vaktmästaren ställs ofta inför nya praktiska utmaningar och behöver vara en problemlösare.

Styrka: Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande, exempelvis i samband med snöskottning eller flytt av möbler.