Reparatör-lok och vagn

Lok- och vagnreparatörer arbetar med både förebyggande och akut underhåll av järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanefordon. Det är stor skillnad på arbetsuppgifterna beroende på vilket fordon reparatören arbetar med. Ju mer avancerade lok och vagnar, desto mer kunskap om elkraft, elektronik och data behövs.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Maskinmekaniker, -montörer och -reparatörer

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för maskinreparatörer* blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på maskinreparatörer blir i stort sett oförändrad på tio års sikt. Utvecklingen är kopplad till tillverkningsindustrins svaga efterfrågan. De flesta inom denna yrkesgrupp arbetar inom tillverkningsindustrin. Många inom yrkesgruppen kommer att gå i pension under prognosperioden, vilket för med sig ersättningsrekryteringar.

Tillgången på maskinreparatörer blir inte tillräcklig eftersom för få utbildar sig till yrket.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för maskinreparatörer, men yrket ingår i yrkesgruppen Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

En reparatör arbetar med lok och tågvagnar på alla modeller inklusive snabbtåg, motorvagnar, tunnelbanevagnar, spårvagnar och Trafikverkets arbetsfordon. Vilka fordon man arbetar med beror på var man är anställd.

Arbetsuppgifter
Som reparatör utför man både förebyggande och avhjälpande underhåll. Förebyggande underhåll innebär att fordonen kontrolleras och underhålls efter ett visst antal körda kilometer. Avhjälpande underhåll betyder att man reparerar skadade och trasiga fordon.

Reparatören utför större och mindre reparationer av olika slag. Det kan gälla allt från att söka fel på elektronikkomponenter, byta motorer eller hjulaxlar till att byta en trasig glasruta eller ett säte. I arbetet använder reparatören olika handverktyg, mätinstrument och handdatorer. Även kretsscheman och ritningar används i arbetet. Svetsning och hårdlödning ingår i arbetsuppgifterna.

Det är stor skillnad på arbetsuppgifterna beroende på vilket fordon reparatören arbetar med. Det ställs också olika krav på erfarenhet och kompetens. Ju mer avancerade lok och vagnar, desto mer kunskap om elkraft, elektronik och data behövs.

Arbetsmiljö
Det mesta av arbetet utförs i verkstaden och reparatören ingår ofta i ett arbetslag. Man kan också arbeta som mobil reparatör, då rycker man ut i bil om det har uppstått något fel som måste åtgärdas direkt, på exempelvis en tunnelbanevagn. Då arbetar man ensam och måste kunna fatta självständiga beslut.

Arbetstider
Lok- och vagnreparatörer arbetar oftast skift.

Förmågor

Förmågor som lok- och vagnreparatörer behöver ha eller utveckla:

Handlingskraftig: Mobila reparatörer arbetar ofta ensamma och behöver kunna fatta självständiga beslut.

Problemlösning: Reparatörer behöver kunna lösa olika problem som uppstår, ibland under stor tidspress.

Rörlighet: God fysik är en förutsättning eftersom obekväma arbetsställningar kan förekomma.

Samarbetsförmåga:
Vanligtvis ingår reparatörer i arbetslag och behöver kunna samarbeta.